همه مدارس آموزش و پرورش با رعايت ضوابط مي توانند به صورت هيئت امنايي اداره شوند

همه مدارس آموزش و پرورش با رعايت ضوابط مي توانند به صورت هيئت امنايي اداره شوند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ،  نورعلي عباسپور اظهار كرد: شوراي مدارس دولتي، نمونه دولتي، شاهد، ايثارگران و مدارس استعدادهاي درخشان مي توانند با ارائه درخواست به ادارات آموزش و پرورش مناطق، تقاضاي اداره مدرسه به صورت هيئت امنايي را اعلام كنند.

وي افزود: ادارات آموزش و پرورش با بررسي شرايط مدرسه و رعايت قوانين و آيين نامه ها نسبت به صدور مجوز يك ساله اداره مدرسه به صورت هيئت امنايي اقدام كنند.

عباسپور خاطرنشان كرد: پس از اتمام مجوز يك ساله، ادارات آموزش و پرورش مناطق درنظرگرفتن كيفيت مسائل آموزشي، پرورشي، فضا و امكانات مدرسه نسبت به صدور مجوز دائم اقدام مي كنند.

همه مدارس آموزش و پرورش با رعايت ضوابط مي توانند به صورت هيئت امنايي اداره شوند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ،  نورعلي عباسپور اظهار كرد: شوراي مدارس دولتي، نمونه دولتي، شاهد، ايثارگران و مدارس استعدادهاي درخشان مي توانند با ارائه درخواست به ادارات آموزش و پرورش مناطق، تقاضاي اداره مدرسه به صورت هيئت امنايي را اعلام كنند.

وي افزود: ادارات آموزش و پرورش با بررسي شرايط مدرسه و رعايت قوانين و آيين نامه ها نسبت به صدور مجوز يك ساله اداره مدرسه به صورت هيئت امنايي اقدام كنند.

عباسپور خاطرنشان كرد: پس از اتمام مجوز يك ساله، ادارات آموزش و پرورش مناطق درنظرگرفتن كيفيت مسائل آموزشي، پرورشي، فضا و امكانات مدرسه نسبت به صدور مجوز دائم اقدام مي كنند.

همه مدارس آموزش و پرورش با رعايت ضوابط مي توانند به صورت هيئت امنايي اداره شوند

فروش بک لینک

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author