هماهنگی بین تشکل ها یک امر ضروری است

هماهنگی بین تشکل ها یک امر ضروری است

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ؛ علی اصغرفانی در جمع خبرنگاران در حاشیه اولین کنگره سازمان دانش آموزی که در ساختمان مجلس قدیم برگزار شد ،در خصوص فعالیتهای سازمان دانش آموزی اظهار كرد: ماموریت اصلی سازمان دانش آموزی تقویت اجتماعی و سیاسی دانش آموزان است که از این منظر سازمان فعالیتهای خوبی داشته است .

وی افزود: توصیه بنده به همکاران و دانش آموزان عضو این سازمان این است که بخش آموزش و نهادینه کردن هنجارها و رفتارهای مطلوب را برای حضور دانش آموزان در جامعه تقویت کند .

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: بحث دیگر آموزشهای تشکیلاتی و نحوه تعامل مناسب دانش آموزان با همسالان خود و پیام دانش آموزان برای خانواده ها و جامعه می تواند ذیل بحث تربیت اجتماعی جای گیرد.

 وی ادامه داد: مسئولیت پذیری در دانش آموزان، تقویت کارهای گروهی و تیمی و مهارت مسئله یابی و حل مسئله همه اینها خواسته هایی است که ما از مسئولان سازمان دانش آموزی برای ترویج علم در دانش آموزان داریم .

فانی در خصوص موازی کاری در بین تشکلهای دانش آموزی گفت: ما مصوبه ای داریم که هماهنگی بین تشکلهای دانش آموزی را طلب کرده و در عمر این دولت شورای هماهنگی تشکلها را ایجاد و تقویت کردیم که برکات خوبی هم داشته است.

 وی افزود: برای نمونه فعالیت های درون مدرسه را بین تشکلهای دانش آموزی تقسیم کرده ایم صبحگاه را سازمان دانش آموزی و یا نماز جماعت ظهر و عصر را توسط اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان برگزار می کنیم که عقل و تدبیر هم ایجاد می کند که یک هم افزایی بین تشکلها و فعالیتها وجود داشته باشد.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: نباید اصرار داشته باشیم که همه دانش آموزان ذیل یک تشکل قرار بگیرند بلکه می توانیم تنوع تشکیلاتی داشته باشیم اما باید هماهنگی بین آنها وجود داشته باشد .

وی افزود: طی دو سال اخیر سفیران سلامت را فعال کردیم که حدود 500 هزار نفر از دانش آموزان متوسطه دوره دوم عضو سفیران سلامت هستند و آموزشهای بهداشتی و درمانی را با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دیده اند و این فرهنگ سلامت را بین همکلاسی ها، خانواده و جامعه منتشر می کنند.

فانی گفت: احساس وحدت در عین کثرت می تواند در فعالیتهای تربیتی موثر باشد البته هماهنگی بین تشکلها لازم است تا بتوانیم از تمامی توان آنها برای رسیدن به اهداف والای تعلیم و تربیت استفاده کنیم.

هماهنگی بین تشکل ها یک امر ضروری است

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ؛ علی اصغرفانی در جمع خبرنگاران در حاشیه اولین کنگره سازمان دانش آموزی که در ساختمان مجلس قدیم برگزار شد ،در خصوص فعالیتهای سازمان دانش آموزی اظهار كرد: ماموریت اصلی سازمان دانش آموزی تقویت اجتماعی و سیاسی دانش آموزان است که از این منظر سازمان فعالیتهای خوبی داشته است .

وی افزود: توصیه بنده به همکاران و دانش آموزان عضو این سازمان این است که بخش آموزش و نهادینه کردن هنجارها و رفتارهای مطلوب را برای حضور دانش آموزان در جامعه تقویت کند .

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: بحث دیگر آموزشهای تشکیلاتی و نحوه تعامل مناسب دانش آموزان با همسالان خود و پیام دانش آموزان برای خانواده ها و جامعه می تواند ذیل بحث تربیت اجتماعی جای گیرد.

 وی ادامه داد: مسئولیت پذیری در دانش آموزان، تقویت کارهای گروهی و تیمی و مهارت مسئله یابی و حل مسئله همه اینها خواسته هایی است که ما از مسئولان سازمان دانش آموزی برای ترویج علم در دانش آموزان داریم .

فانی در خصوص موازی کاری در بین تشکلهای دانش آموزی گفت: ما مصوبه ای داریم که هماهنگی بین تشکلهای دانش آموزی را طلب کرده و در عمر این دولت شورای هماهنگی تشکلها را ایجاد و تقویت کردیم که برکات خوبی هم داشته است.

 وی افزود: برای نمونه فعالیت های درون مدرسه را بین تشکلهای دانش آموزی تقسیم کرده ایم صبحگاه را سازمان دانش آموزی و یا نماز جماعت ظهر و عصر را توسط اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان برگزار می کنیم که عقل و تدبیر هم ایجاد می کند که یک هم افزایی بین تشکلها و فعالیتها وجود داشته باشد.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: نباید اصرار داشته باشیم که همه دانش آموزان ذیل یک تشکل قرار بگیرند بلکه می توانیم تنوع تشکیلاتی داشته باشیم اما باید هماهنگی بین آنها وجود داشته باشد .

وی افزود: طی دو سال اخیر سفیران سلامت را فعال کردیم که حدود 500 هزار نفر از دانش آموزان متوسطه دوره دوم عضو سفیران سلامت هستند و آموزشهای بهداشتی و درمانی را با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دیده اند و این فرهنگ سلامت را بین همکلاسی ها، خانواده و جامعه منتشر می کنند.

فانی گفت: احساس وحدت در عین کثرت می تواند در فعالیتهای تربیتی موثر باشد البته هماهنگی بین تشکلها لازم است تا بتوانیم از تمامی توان آنها برای رسیدن به اهداف والای تعلیم و تربیت استفاده کنیم.

هماهنگی بین تشکل ها یک امر ضروری است

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 6

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author