هشتمين دوره مجلس شوراي دانش آموزي آغاز به كار كرد

هشتمين دوره مجلس شوراي دانش آموزي آغاز به كار كرد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش از ظهر امروز، مراسم افتتاحيه هشتمين دوره مجلس دانش آموزي با حضور وزير آموزش وپرورش در مرقد مطهر بنيانگذار برگزار شد.

در اين مراسم، 150 نماينده مجلس دانش آموزي با آرمان هاي امام راحل «ره» تجديد بيعت كردند.

گفتني است ؛ اولين دوره مجلس دانش آموزي در سال  1380 آغاز به كار كرد.

هشتمين دوره مجلس شوراي دانش آموزي آغاز به كار كرد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش از ظهر امروز، مراسم افتتاحيه هشتمين دوره مجلس دانش آموزي با حضور وزير آموزش وپرورش در مرقد مطهر بنيانگذار برگزار شد.

در اين مراسم، 150 نماينده مجلس دانش آموزي با آرمان هاي امام راحل «ره» تجديد بيعت كردند.

گفتني است ؛ اولين دوره مجلس دانش آموزي در سال  1380 آغاز به كار كرد.

هشتمين دوره مجلس شوراي دانش آموزي آغاز به كار كرد

مرجع توریسم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author