هزينه متوسط ساليانه هر دانش آموز استثنايي 120ميليون ريال است

هزينه متوسط ساليانه هر دانش آموز استثنايي 120ميليون ريال است

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، مهدي حاجتي خاطرنشان كرد: تقبل رقم چهار برابري هزينه دانش آموزان استثنايي نسبت به دانش آموزان عادي، بيانگر توجه ويژه دولت نسبت به اين دانش آموزان است.

وي اظهار كرد: اميدواريم دولت درخصوص دانش آموزان تيزهوشان نيز نگاه ويژه اي اعمال كند.

حاجتي گفت: گيلان افزون بر 370 هزار نفر دانش آموز دارد كه از اين تعداد، حدود دو هزار و 500 دانش آموز استثنايي هستند.

مديركل آموزش و پرورش استان گيلان  تصريح كرد: آموزش و پرورش استثنايي استان گيلان داراي حدود 40 مدرسه استثنايي و 20 مركز اختلالات يادگيري است. آسيب ديدگان ذهني، شنوايي، بينايي، جسمي حركتي، رفتاري – هيجاني، چند معلوليتي و مشكلات ويژه يادگيري از گروه هاي دانش آموزي تحت پوشش هستند.

هزينه متوسط ساليانه هر دانش آموز استثنايي 120ميليون ريال است

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، مهدي حاجتي خاطرنشان كرد: تقبل رقم چهار برابري هزينه دانش آموزان استثنايي نسبت به دانش آموزان عادي، بيانگر توجه ويژه دولت نسبت به اين دانش آموزان است.

وي اظهار كرد: اميدواريم دولت درخصوص دانش آموزان تيزهوشان نيز نگاه ويژه اي اعمال كند.

حاجتي گفت: گيلان افزون بر 370 هزار نفر دانش آموز دارد كه از اين تعداد، حدود دو هزار و 500 دانش آموز استثنايي هستند.

مديركل آموزش و پرورش استان گيلان  تصريح كرد: آموزش و پرورش استثنايي استان گيلان داراي حدود 40 مدرسه استثنايي و 20 مركز اختلالات يادگيري است. آسيب ديدگان ذهني، شنوايي، بينايي، جسمي حركتي، رفتاري – هيجاني، چند معلوليتي و مشكلات ويژه يادگيري از گروه هاي دانش آموزي تحت پوشش هستند.

هزينه متوسط ساليانه هر دانش آموز استثنايي 120ميليون ريال است

خرید بک لینک

موسیقی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author