هدایت فنی و مقاوم سازی مدارس از سوي سازمان ملل به ايران سپرده شده است

هدایت فنی و مقاوم سازی مدارس از سوي سازمان ملل به ايران سپرده شده است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پروش به نقل از پانا، مرتضی رئیسی با بيان اين كه تصویب قانون تخریب و بازسازی مدارس کشور در سال 85 بزرگترین و مهم ترین مصوبه مجلس در طول تاریخ کشور بود، اظهارکرد : بایدیک اقدام اساسی برای تمام اقشار جامعه به خصوص دانش آموزان که از افراد آسیب پذیر هستند، صورت بگیرد.

رئیس سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس تصريح کرد: در سال 85 مجلس 4 میلیارد دلار برای تخریب، بازسازی و ایمنی فضاهای آموزشی مصوب کرد که هنوز هم بخشی از این اعتبار پرداخت نشده و قرار است طی سال های آتی پرداخت می شود.

وي خاطرنشان كرد: تاکنون 5 هزار و 600 میلیارد تومان برای تخریب، بازسازی و ایمنی فضاهای آموزشی پرداخت شده است.

رئيسي بیان کرد: بیش از 10 میلیون متر مربع فضای آموزشی کشور تخریب، بازسازی و مقاوم سازی شده است و 2 میلیون متر مربع در این طرح نیمه تمام مانده است.

رئیس سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس اضافه کرد: در کمتر کشوری این موضوع سابقه داشته است این موضوع منجر به این شده که کشورهای مختلف اقدام ایران را تحسین کنند.

وي تصریح کرد: با درخواست مسئولان بخش کاهش بلایای سازمان ملل متحد و پیگیری کشورها دومین اجلاس مدارس ایمن در ایران برگزار شد. در این اجلاس به شکل میدانی 25 کشور و 11 نهاد بین المللی از  مدارس ايران بازدید کردند.

رئيسي خاطرنشان کرد: در این اجلاس تجربیات کشور ایران توضیح داده شد و این اجلاس منجر به این شد که از تجربیات ایران تجلیل و تحسین و به سایر کشورها توصیه شود.

رئیس سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس افزود : بخش کاهش بلایای سازمان ملل پذیرفته که نقشه خروجی اجلاس و هدایت فنی ، مقاوم سازی مدارس به ایران سپرده شده و از توان فنی که در دانشگاه ها ایجاد شده بقیه کشوها می توانند استفاده کنند.

وي با بيان اين كه مهم ترین دستاورد اجلاس مدارس ایمن در تهران اين بود كه موضوع ایمنی مدارس از امسال در دستور کار کشورها قرار گرفته است، افزود: نقشه محوری مدارس ایمن با آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس کشور است .

 وی در پایان گفت: مهم این است که سازمان ملل متحد پذیرفته کشور ایران در این زمینه استعداد داشته و موضوع ایمنی مدارس از امسال در دستور کار کشورها قرار گرفته است. 

هدایت فنی و مقاوم سازی مدارس از سوي سازمان ملل به ايران سپرده شده است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پروش به نقل از پانا، مرتضی رئیسی با بيان اين كه تصویب قانون تخریب و بازسازی مدارس کشور در سال 85 بزرگترین و مهم ترین مصوبه مجلس در طول تاریخ کشور بود، اظهارکرد : بایدیک اقدام اساسی برای تمام اقشار جامعه به خصوص دانش آموزان که از افراد آسیب پذیر هستند، صورت بگیرد.

رئیس سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس تصريح کرد: در سال 85 مجلس 4 میلیارد دلار برای تخریب، بازسازی و ایمنی فضاهای آموزشی مصوب کرد که هنوز هم بخشی از این اعتبار پرداخت نشده و قرار است طی سال های آتی پرداخت می شود.

وي خاطرنشان كرد: تاکنون 5 هزار و 600 میلیارد تومان برای تخریب، بازسازی و ایمنی فضاهای آموزشی پرداخت شده است.

رئيسي بیان کرد: بیش از 10 میلیون متر مربع فضای آموزشی کشور تخریب، بازسازی و مقاوم سازی شده است و 2 میلیون متر مربع در این طرح نیمه تمام مانده است.

رئیس سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس اضافه کرد: در کمتر کشوری این موضوع سابقه داشته است این موضوع منجر به این شده که کشورهای مختلف اقدام ایران را تحسین کنند.

وي تصریح کرد: با درخواست مسئولان بخش کاهش بلایای سازمان ملل متحد و پیگیری کشورها دومین اجلاس مدارس ایمن در ایران برگزار شد. در این اجلاس به شکل میدانی 25 کشور و 11 نهاد بین المللی از  مدارس ايران بازدید کردند.

رئيسي خاطرنشان کرد: در این اجلاس تجربیات کشور ایران توضیح داده شد و این اجلاس منجر به این شد که از تجربیات ایران تجلیل و تحسین و به سایر کشورها توصیه شود.

رئیس سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس افزود : بخش کاهش بلایای سازمان ملل پذیرفته که نقشه خروجی اجلاس و هدایت فنی ، مقاوم سازی مدارس به ایران سپرده شده و از توان فنی که در دانشگاه ها ایجاد شده بقیه کشوها می توانند استفاده کنند.

وي با بيان اين كه مهم ترین دستاورد اجلاس مدارس ایمن در تهران اين بود كه موضوع ایمنی مدارس از امسال در دستور کار کشورها قرار گرفته است، افزود: نقشه محوری مدارس ایمن با آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس کشور است .

 وی در پایان گفت: مهم این است که سازمان ملل متحد پذیرفته کشور ایران در این زمینه استعداد داشته و موضوع ایمنی مدارس از امسال در دستور کار کشورها قرار گرفته است. 

هدایت فنی و مقاوم سازی مدارس از سوي سازمان ملل به ايران سپرده شده است

فروش بک لینک

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author