نگاه «546» منتشر شد

نگاه «546» منتشر شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، در اين شماره مي خوانيد:

–          بازخواني رهنمودهاي مقام معظم رهبري به دولت يازدهم.

–          نگاهي آماري به عملكرد بخش هاي مختلف وزارت آموزش وپرورش در دولت تدبير واميد.

–          آموزش وپرورش در كلام بزرگان كشور.

.

و ده ها مطلب خواندني ديگر.

متن كامل نگاه « 546 » را از مشاهده كنيد.

نگاه «546» منتشر شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، در اين شماره مي خوانيد:

–          بازخواني رهنمودهاي مقام معظم رهبري به دولت يازدهم.

–          نگاهي آماري به عملكرد بخش هاي مختلف وزارت آموزش وپرورش در دولت تدبير واميد.

–          آموزش وپرورش در كلام بزرگان كشور.

.

و ده ها مطلب خواندني ديگر.

متن كامل نگاه « 546 » را از مشاهده كنيد.

نگاه «546» منتشر شد

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author