نگاهی به تغییر کابینه عراق و وزرای پیشنهادی «حیدر العبادی»

نگاهی به تغییر کابینه عراق و وزرای پیشنهادی «حیدر العبادی»
لیست پیشنهادی نخست‌وزیر عراق برای کابینه جدید که دو وزیر دفاع و کشور آن تغییر نکردند، یک تغییر مهم دارد و آن وزارت خارجه است و فقط نام یک زن در آن دیده می‌شود. پارلمان، 10 روز فرصت دارد آن را بررسی کند.

نگاهی به تغییر کابینه عراق و وزرای پیشنهادی «حیدر العبادی»

لیست پیشنهادی نخست‌وزیر عراق برای کابینه جدید که دو وزیر دفاع و کشور آن تغییر نکردند، یک تغییر مهم دارد و آن وزارت خارجه است و فقط نام یک زن در آن دیده می‌شود. پارلمان، 10 روز فرصت دارد آن را بررسی کند.
نگاهی به تغییر کابینه عراق و وزرای پیشنهادی «حیدر العبادی»

بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author