نفس برگزاری جشنواره مدافعان حرم مقدس و دستاورد بزرگ است

نفس برگزاری جشنواره مدافعان حرم مقدس و دستاورد بزرگ است
مجید مجیدی با اشاره به برگزاری جشنواره فیلم مدافعان حرم از این جشنواره به عنوان دستاوردی بزرگ یاد کرد و گفت: آنجا که پای مسائل اعتقادی در میان باشد مرزها رنگ می‌بازند و مرزی در میان نخواهد بود.

نفس برگزاری جشنواره مدافعان حرم مقدس و دستاورد بزرگ است

مجید مجیدی با اشاره به برگزاری جشنواره فیلم مدافعان حرم از این جشنواره به عنوان دستاوردی بزرگ یاد کرد و گفت: آنجا که پای مسائل اعتقادی در میان باشد مرزها رنگ می‌بازند و مرزی در میان نخواهد بود.
نفس برگزاری جشنواره مدافعان حرم مقدس و دستاورد بزرگ است

لایسنس نود 32 ورژن 8

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author