نسل جوان دانش‌آموز، کلید اساسی توسعه ملی است

نسل جوان دانش‌آموز، کلید اساسی توسعه ملی است

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از فارس، پيش ازظهرامروز محمد رضا واعظ مهدوی در اولین کنگره سازمان دانش‌آموزی کشور که در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار كرد: در شرایط فعلی در آستانه تنظیم برنامه ششم توسعه هستیم و مقطع برنامه‌ریزی، مقطع آینده نگری است.

وی ادامه داد: برای اینکه جوامعی به توسعه‌یافتگی دست پیدا کند، این سؤال مطرح است که آیا تغییرات از بیرون باشد مانند پول و منابع و خلاصه اینکه کدام ما را به توسعه می‌رساند؛ آنچه توسعه و پیشرفت را برای جوامع فراهم می‌کند، توسعه در درون است.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یادآور شد: نسل جوان دانش‌آموز در توسعه ملی، کلید اساسی را در دست دارد و راهکار اساسی تحول در انسان‌ها از پایین‌ترین سنین رشد و تکامل است.

وی اضافه کرد: بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته اروپا، نفت و معادن چشمگیر نداشتند، اما باورهای خود را تقویت کردند و از نسل جوان خود شروع کردند.

واعظ مهدوی تصریح کرد: امروز به لحاظ فردی باید عزم و اراده برای پیشرفت ایجاد کنیم و در مقیاس برنامه‌ریزی اجتماعی، اگر برای رشد و کمال نسل جوان حرکت کنیم، راه حرکت در مسیر پیشرفت را پیدا خواهیم کرد.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأکید کرد: توسعه و پیشرفت، توسعه در انسانهاست و انسانهای عقب‌مانده که با یکدیگر دعوا می‌کنند، جلوی پیشرفت خود را می‌گیرند، بنابراین مهارت‌آموزی، محور مهمی را در این راه شکل می‌دهد.

وی اضافه کرد: پرورش، رشد و ارتقاء توانمندی‌ها مهم است و امروز شاهدیم بیش از آنکه اهمیت دارد، به کنکور و درس اهمیت می‌دهیم و تأکید بر محفوظات است تا مهارت‌ها و از یاد گرفتن مهارت‌های زندگی غافل شده‌ایم.

واعظ مهدوی تصریح کرد: از مهمترین عوامل استرس‌های اجتماعی، عدم رعایت حقوق دیگران است و ارتقاء فرهنگ کار و تلاش و تولید، از جمله برنامه‌هاست.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خطاب به مسئولان سازمان دانش‌آموزی خاطرنشان کرد: باید برای ارتقای مهارت‌های اجتماعی و فرهنگی بین دانش‌آموزان از سنین پایین سرمایه‌گذاری کنیم.

نسل جوان دانش‌آموز، کلید اساسی توسعه ملی است

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از فارس، پيش ازظهرامروز محمد رضا واعظ مهدوی در اولین کنگره سازمان دانش‌آموزی کشور که در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار كرد: در شرایط فعلی در آستانه تنظیم برنامه ششم توسعه هستیم و مقطع برنامه‌ریزی، مقطع آینده نگری است.

وی ادامه داد: برای اینکه جوامعی به توسعه‌یافتگی دست پیدا کند، این سؤال مطرح است که آیا تغییرات از بیرون باشد مانند پول و منابع و خلاصه اینکه کدام ما را به توسعه می‌رساند؛ آنچه توسعه و پیشرفت را برای جوامع فراهم می‌کند، توسعه در درون است.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یادآور شد: نسل جوان دانش‌آموز در توسعه ملی، کلید اساسی را در دست دارد و راهکار اساسی تحول در انسان‌ها از پایین‌ترین سنین رشد و تکامل است.

وی اضافه کرد: بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته اروپا، نفت و معادن چشمگیر نداشتند، اما باورهای خود را تقویت کردند و از نسل جوان خود شروع کردند.

واعظ مهدوی تصریح کرد: امروز به لحاظ فردی باید عزم و اراده برای پیشرفت ایجاد کنیم و در مقیاس برنامه‌ریزی اجتماعی، اگر برای رشد و کمال نسل جوان حرکت کنیم، راه حرکت در مسیر پیشرفت را پیدا خواهیم کرد.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأکید کرد: توسعه و پیشرفت، توسعه در انسانهاست و انسانهای عقب‌مانده که با یکدیگر دعوا می‌کنند، جلوی پیشرفت خود را می‌گیرند، بنابراین مهارت‌آموزی، محور مهمی را در این راه شکل می‌دهد.

وی اضافه کرد: پرورش، رشد و ارتقاء توانمندی‌ها مهم است و امروز شاهدیم بیش از آنکه اهمیت دارد، به کنکور و درس اهمیت می‌دهیم و تأکید بر محفوظات است تا مهارت‌ها و از یاد گرفتن مهارت‌های زندگی غافل شده‌ایم.

واعظ مهدوی تصریح کرد: از مهمترین عوامل استرس‌های اجتماعی، عدم رعایت حقوق دیگران است و ارتقاء فرهنگ کار و تلاش و تولید، از جمله برنامه‌هاست.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خطاب به مسئولان سازمان دانش‌آموزی خاطرنشان کرد: باید برای ارتقای مهارت‌های اجتماعی و فرهنگی بین دانش‌آموزان از سنین پایین سرمایه‌گذاری کنیم.

نسل جوان دانش‌آموز، کلید اساسی توسعه ملی است

یوزرنیم و پسورد نود 32

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author