نرخ رسمی دلار ۳۰۲۶.۵ تومان شد/ تقویت نرخ ۲۹ ارز+جدول

نرخ رسمی دلار ۳۰۲۶.۵ تومان شد/ تقویت نرخ ۲۹ ارز+جدول
بانک مرکزی در سال جدید نیز به تقویت نرخ رسمی دلار ادامه داد و امروز با ۵ ریال قیمت افزایش، این ارز را به ۳۰۲۶ تومان و ۵ ریال رساند.

نرخ رسمی دلار ۳۰۲۶.۵ تومان شد/ تقویت نرخ ۲۹ ارز+جدول

بانک مرکزی در سال جدید نیز به تقویت نرخ رسمی دلار ادامه داد و امروز با ۵ ریال قیمت افزایش، این ارز را به ۳۰۲۶ تومان و ۵ ریال رساند.
نرخ رسمی دلار ۳۰۲۶.۵ تومان شد/ تقویت نرخ ۲۹ ارز+جدول

فروش بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author