نخست‌وزیر جدید ترکیه مأمور تشکیل کابینه شد

نخست‌وزیر جدید ترکیه مأمور تشکیل کابینه شد
رئیس جمهور ترکیه، رئیس جدید حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر این کشور را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد.

نخست‌وزیر جدید ترکیه مأمور تشکیل کابینه شد

رئیس جمهور ترکیه، رئیس جدید حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر این کشور را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد.
نخست‌وزیر جدید ترکیه مأمور تشکیل کابینه شد

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author