نخستین مجمع انتخاباتی هیات ورزش دانش آموزی استان

نخستین مجمع انتخاباتی هیات ورزش دانش آموزی استان

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، پاشايي در نخستین مجمع انتخاباتی هیات ورزش دانش آموزی آذربايجان شرقي گفت: نظام مند و با برنامه بودن کلیه برنامه ها بویژه فعالیتهای ورزشی بسیار مهم و ضروری است و بدون آن موفقیت و حصول به نتیجه ممکن نخواهد بود.

وی تقویت و پیگیری بیش از پیش برنامه های ورزش دانش آموزی را جزء اولویت های اصلی مجموعه عنوان کرد و افزود: در سالهای اخیر قدمهای مهم و ارزشمندی از جمله المپیادهای ورزشی درون مدرسه در راستای توسعه ورزش و سلامت در آموزش و پرورش برداشته شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان تصریح کرد: بدون تردید در سالهای آتی ثمره پرداختن به ورزش در سطح مدارس را با کسب قلل افتخار در میادین بین المللی خواهیم دید.

نخستین مجمع انتخاباتی هیات ورزش دانش آموزی استان

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، پاشايي در نخستین مجمع انتخاباتی هیات ورزش دانش آموزی آذربايجان شرقي گفت: نظام مند و با برنامه بودن کلیه برنامه ها بویژه فعالیتهای ورزشی بسیار مهم و ضروری است و بدون آن موفقیت و حصول به نتیجه ممکن نخواهد بود.

وی تقویت و پیگیری بیش از پیش برنامه های ورزش دانش آموزی را جزء اولویت های اصلی مجموعه عنوان کرد و افزود: در سالهای اخیر قدمهای مهم و ارزشمندی از جمله المپیادهای ورزشی درون مدرسه در راستای توسعه ورزش و سلامت در آموزش و پرورش برداشته شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان تصریح کرد: بدون تردید در سالهای آتی ثمره پرداختن به ورزش در سطح مدارس را با کسب قلل افتخار در میادین بین المللی خواهیم دید.

نخستین مجمع انتخاباتی هیات ورزش دانش آموزی استان

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author