میانگین نمرات امتحانات نهایی در خرداد ماه 95 نسبت به سنوات قبل بالاتر است

میانگین نمرات امتحانات نهایی در خرداد ماه 95 نسبت به سنوات قبل بالاتر است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، علیرضا جدایی با اشاره به طراحی سؤالات امتحانات نهایی در آموزش و پرورش، اظهار داشت: سؤالات امتحانات نهایی توسط دبیران مجرب و مورد تأیید آموزش و پرورش بر اساس اهداف یادگیری صرفاً از مطالب کتاب‌های درسی و با درنظر گرفتن حیطه‌های دانش و فرادانش طراحی و بازبینی می‌شود.

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در خصوص ویژگی‌های طراحان سؤالات امتحانی تصریح کرد: طراحان سؤالات از بین دبیران مجرب مدارس انتخاب می‌شوند و با توجه به تجارب متمادی تدریس و آشنایی به شیوه‌های آن، به صورت تیمی اقدام به طراحی سؤالات کرده و تمامی سؤالات را از محتوای کتاب‌های درسی انتخاب می‌کنند.

جدایی اضافه کرد: سؤالات این دوره از امتحانات نیز هم‌سطح سؤالات امتحانی دوره‌های قبل بوده و از آسان شروع شده و دارای ضرایب دشواری مختلف آسان، متوسط و دشوار است.

عضو شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: همه طراحان سؤالات امتحان نهایی، نیروهای رسمی و مجرب آموزش و پرورش هستند و برای طراحی سؤالات الزاماً باید تدریس آن درس را در سال جاری بر عهده داشته باشند و با در نظر گرفتن بارم بندی دفتر تألیف، متن کتاب درسی، شیوه‌نامه طراحی سؤالات و موارد قانونی دیگر اقدام به طراحی سؤالات کنند.

جدایی با بیان اینکه در طراحی سؤالات امسال نیز همه این موارد لحاظ شده است، خاطرنشان کرد: پس از بررسی‌های دقیق به‌ عمل آمده مشخص شد، هیچ سؤالی خارج از چارچوب کتاب‌های درسی طراحی نشده است و همچنین در بازدید از حوزه‌های تصحیح، اکثر دبیران مصحح اوراق امتحانات نهایی نیز از شیوه طراحی سؤالات، اظهار رضایت کرده‌اند.

وی افزود: با توجه به طراحی سیستم مکانیزه ارزیابی و تجزیه و تحلیل سؤالات در این وزارتخانه، تعیین میزان دشواری سؤالات و روایی آن، براساس میزان پاسخگویی دانش‌آموزان به سؤالات در مرکز سنجش‌ صورت می‌گیرد و البته نتایج آن به بخش‌های مختلف آموزش و پرورش هم اطلاع رسانی می‌شود.

رئیس مرکزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای در خصوی دشواری سؤالات امتحانات نهایی در سال 95، خاطرنشان کرد: میانگین نمرات امتحانات نهایی در خرداد ماه سال گذشته 11.57 و در خرداد ماه امسال 12.7 است که رشد 1.13 نمره نسبت به خردادماه 94 نشان می‌دهد و همین امر به خوبی بیانگر این واقعیت است که سؤالات امتحانات نهایی امسال از حیث دشواری تفاوتی با سنوات قبل نداشته است.

جدایی با بیان‌ اینکه آموزش و پرورش همواره از نقدهای علمی و مشفقانه ذینفعان و صاحبنظران عرصه تعلیم و تربیت استقبال می‌کند، گفت: علی‌رغم اینکه نتایج امتحانات به خوبی نشان می‌دهد که سؤالات امتحانات نهایی از استانداردهای حرفه‌ای لازم برخوردار بوده است، به دستور وزیر آموزش و پرورش، تیم کارشناسی مجددا طراحی سؤالات را بررسی کرده و نتایج را به اطلاع عموم خواهد رساند.

میانگین نمرات امتحانات نهایی در خرداد ماه 95 نسبت به سنوات قبل بالاتر است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، علیرضا جدایی با اشاره به طراحی سؤالات امتحانات نهایی در آموزش و پرورش، اظهار داشت: سؤالات امتحانات نهایی توسط دبیران مجرب و مورد تأیید آموزش و پرورش بر اساس اهداف یادگیری صرفاً از مطالب کتاب‌های درسی و با درنظر گرفتن حیطه‌های دانش و فرادانش طراحی و بازبینی می‌شود.

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در خصوص ویژگی‌های طراحان سؤالات امتحانی تصریح کرد: طراحان سؤالات از بین دبیران مجرب مدارس انتخاب می‌شوند و با توجه به تجارب متمادی تدریس و آشنایی به شیوه‌های آن، به صورت تیمی اقدام به طراحی سؤالات کرده و تمامی سؤالات را از محتوای کتاب‌های درسی انتخاب می‌کنند.

جدایی اضافه کرد: سؤالات این دوره از امتحانات نیز هم‌سطح سؤالات امتحانی دوره‌های قبل بوده و از آسان شروع شده و دارای ضرایب دشواری مختلف آسان، متوسط و دشوار است.

عضو شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: همه طراحان سؤالات امتحان نهایی، نیروهای رسمی و مجرب آموزش و پرورش هستند و برای طراحی سؤالات الزاماً باید تدریس آن درس را در سال جاری بر عهده داشته باشند و با در نظر گرفتن بارم بندی دفتر تألیف، متن کتاب درسی، شیوه‌نامه طراحی سؤالات و موارد قانونی دیگر اقدام به طراحی سؤالات کنند.

جدایی با بیان اینکه در طراحی سؤالات امسال نیز همه این موارد لحاظ شده است، خاطرنشان کرد: پس از بررسی‌های دقیق به‌ عمل آمده مشخص شد، هیچ سؤالی خارج از چارچوب کتاب‌های درسی طراحی نشده است و همچنین در بازدید از حوزه‌های تصحیح، اکثر دبیران مصحح اوراق امتحانات نهایی نیز از شیوه طراحی سؤالات، اظهار رضایت کرده‌اند.

وی افزود: با توجه به طراحی سیستم مکانیزه ارزیابی و تجزیه و تحلیل سؤالات در این وزارتخانه، تعیین میزان دشواری سؤالات و روایی آن، براساس میزان پاسخگویی دانش‌آموزان به سؤالات در مرکز سنجش‌ صورت می‌گیرد و البته نتایج آن به بخش‌های مختلف آموزش و پرورش هم اطلاع رسانی می‌شود.

رئیس مرکزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای در خصوی دشواری سؤالات امتحانات نهایی در سال 95، خاطرنشان کرد: میانگین نمرات امتحانات نهایی در خرداد ماه سال گذشته 11.57 و در خرداد ماه امسال 12.7 است که رشد 1.13 نمره نسبت به خردادماه 94 نشان می‌دهد و همین امر به خوبی بیانگر این واقعیت است که سؤالات امتحانات نهایی امسال از حیث دشواری تفاوتی با سنوات قبل نداشته است.

جدایی با بیان‌ اینکه آموزش و پرورش همواره از نقدهای علمی و مشفقانه ذینفعان و صاحبنظران عرصه تعلیم و تربیت استقبال می‌کند، گفت: علی‌رغم اینکه نتایج امتحانات به خوبی نشان می‌دهد که سؤالات امتحانات نهایی از استانداردهای حرفه‌ای لازم برخوردار بوده است، به دستور وزیر آموزش و پرورش، تیم کارشناسی مجددا طراحی سؤالات را بررسی کرده و نتایج را به اطلاع عموم خواهد رساند.

میانگین نمرات امتحانات نهایی در خرداد ماه 95 نسبت به سنوات قبل بالاتر است

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author