مفاهیم اقتصادی متناسب با سن و پایه تحصیلی دانش آموزان وارد کتاب های درسی شده است

مفاهیم اقتصادی متناسب با سن و پایه تحصیلی دانش آموزان وارد کتاب های درسی شده است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،  حجت الاسلام محي الدين بهرام محمديان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه خبر اظهار رد: از نخستین سالی که مقام معظم رهبری مباحث اقتصادی را مطرح كردند، سازمان پژوهش با برنامه ریزی مناسب، مفاهیم اقتصادی را متناسب با سن و پایه تحصیلی دانش آموزان وارد کتاب های درسی كرده است.

رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي با اشاره به تلفیقی بودن اینگونه مفاهیم در کتاب های دوره ابتدایی تصريح كرد: تالیف کتاب مستقلی به نام کاروفناوری برای دوره متوسطه در راستای همین هدف صورت گرفته است.

وي با اشاره به حدیث شریف «طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه» خاطرنشان کرد: در معارف اسلامی همانگونه که طلب علم فریضه است، کار نیز فریضه شناخته شده است«الکاد على عیاله کالمجاهد فی سبیل الله تعالی»

محمديان افزود : ادبیات ما سرشار از ضرب المثل هایی است که فرد را به کار و تلاش تشویق و ترغیب می کند. مثل برو کار می کن مگو چیست کار که سرمایه جاودانیست کار و یا نابرده رنج گنج میسر نمی شود. مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد.

وي با اشاره به برخی اقدامات تولیدی در مدارس به ویژه هنرستان ها بيان كرد : امروزه برخی هنرستان ها از مهارت خود در جهت محصول و درآمد زایی استفاده می کنند که هم کمکی است به مدرسه و هم در تقویت انگیزه دانش آموزان موثر خواهد بود. 

مفاهیم اقتصادی متناسب با سن و پایه تحصیلی دانش آموزان وارد کتاب های درسی شده است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،  حجت الاسلام محي الدين بهرام محمديان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه خبر اظهار رد: از نخستین سالی که مقام معظم رهبری مباحث اقتصادی را مطرح كردند، سازمان پژوهش با برنامه ریزی مناسب، مفاهیم اقتصادی را متناسب با سن و پایه تحصیلی دانش آموزان وارد کتاب های درسی كرده است.

رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي با اشاره به تلفیقی بودن اینگونه مفاهیم در کتاب های دوره ابتدایی تصريح كرد: تالیف کتاب مستقلی به نام کاروفناوری برای دوره متوسطه در راستای همین هدف صورت گرفته است.

وي با اشاره به حدیث شریف «طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه» خاطرنشان کرد: در معارف اسلامی همانگونه که طلب علم فریضه است، کار نیز فریضه شناخته شده است«الکاد على عیاله کالمجاهد فی سبیل الله تعالی»

محمديان افزود : ادبیات ما سرشار از ضرب المثل هایی است که فرد را به کار و تلاش تشویق و ترغیب می کند. مثل برو کار می کن مگو چیست کار که سرمایه جاودانیست کار و یا نابرده رنج گنج میسر نمی شود. مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد.

وي با اشاره به برخی اقدامات تولیدی در مدارس به ویژه هنرستان ها بيان كرد : امروزه برخی هنرستان ها از مهارت خود در جهت محصول و درآمد زایی استفاده می کنند که هم کمکی است به مدرسه و هم در تقویت انگیزه دانش آموزان موثر خواهد بود. 

مفاهیم اقتصادی متناسب با سن و پایه تحصیلی دانش آموزان وارد کتاب های درسی شده است

خرید بک لینک

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author