معلم و دانش آموز ، مهمترین محورکار در آموزش و پرورش هستند

معلم و دانش آموز ، مهمترین محورکار در آموزش و پرورش هستند

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گلستان ، آیت الله نورمفیدی درديدار با مدیر کل آموزش و پرورش استان به مناسبت هفته معلم ، ضمن تاکید بر نقش معلم در تربیت نسل آینده ساز کشور از تلاش معلمان در سراسر استان تقدیركرد و خواستار تعامل سایر دستگاه های دولتی و غیر دولتی برای مرتفع نمودن مشکلات در نظام تعلیم و تربیت شد.

وي بر لزوم افزایش انگیزه معلمان تاکید كرد و افزود: معلم و دانش آموز ، مهمترین محورکار در آموزش و پرورش هستند و حضور معلم در کلاس درس باید بر اساس دلسوزی، حساسیت و احساس مسئولیت باشد و دراین صورت، نسلی که برای آینده پرورش داده می شود، می تواند به نحو احسن هدایت جامعه را در دست بگیرد.

نماینده ولی فقیه در گلستان با اشاره به نقش انبیایی معلمان ،از معلم به عنوان الگو برای دانش آموزان یادكر و افزود : رفتار معلم تاثیر بسیار زیادی در تربیت و شکل دهی شخصیت دانش آموزان دارد.

آیت الله نورمفیدی تصريح كرد: کرامت نفس و شخصیت ، عامل بازدارنده رفتارهای غلط و بد اجتماعی است و معلم می تواند در تربیت و نهادینه کردن این قبیل خصوصیت ها در شخصیت دانش آموزان مثمر ثمر باشد.

معلم و دانش آموز ، مهمترین محورکار در آموزش و پرورش هستند

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گلستان ، آیت الله نورمفیدی درديدار با مدیر کل آموزش و پرورش استان به مناسبت هفته معلم ، ضمن تاکید بر نقش معلم در تربیت نسل آینده ساز کشور از تلاش معلمان در سراسر استان تقدیركرد و خواستار تعامل سایر دستگاه های دولتی و غیر دولتی برای مرتفع نمودن مشکلات در نظام تعلیم و تربیت شد.

وي بر لزوم افزایش انگیزه معلمان تاکید كرد و افزود: معلم و دانش آموز ، مهمترین محورکار در آموزش و پرورش هستند و حضور معلم در کلاس درس باید بر اساس دلسوزی، حساسیت و احساس مسئولیت باشد و دراین صورت، نسلی که برای آینده پرورش داده می شود، می تواند به نحو احسن هدایت جامعه را در دست بگیرد.

نماینده ولی فقیه در گلستان با اشاره به نقش انبیایی معلمان ،از معلم به عنوان الگو برای دانش آموزان یادكر و افزود : رفتار معلم تاثیر بسیار زیادی در تربیت و شکل دهی شخصیت دانش آموزان دارد.

آیت الله نورمفیدی تصريح كرد: کرامت نفس و شخصیت ، عامل بازدارنده رفتارهای غلط و بد اجتماعی است و معلم می تواند در تربیت و نهادینه کردن این قبیل خصوصیت ها در شخصیت دانش آموزان مثمر ثمر باشد.

معلم و دانش آموز ، مهمترین محورکار در آموزش و پرورش هستند

آپدیت نود 32 نسخه 7

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author