معلمی، خدمتی بزرگ به نسل دانش آموزان و دانش پژوهان است

معلمی، خدمتی بزرگ به نسل دانش آموزان و دانش پژوهان است

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان آذربایجان شرقی، آیت الله مجتهد شبستری درمراسم تجليل از منتخبان استانی هفته معلم، كه در بیت معظم له انجام شد، با اشاره به آیات قرآن اظهاركرد : معلمی شغل نیست بلکه یک هنر است که این هنر در ابتدا به خداوند متعال نسبت داده شده است و با توجه با آیات آغازین سوره الرحمن در کنار هنر خلقت، هنر بیان به انسان آموزش داده شده است و بعد از ذات پروردگار نیز، انبیا مربی انسان ها هستند.

امام جمعه تبريز با بيان اين كه معلمی یک خدمت بزرگ به نسل دانش آموزان و دانش پژوهان است، تصريح كرد : آثار شهید مطهری سبب آشنایی جوانان با اسلام شد و آنان را به سمت اسلام و انقلاب سوق داد.

وي افزود : همان شیوه ای که انبیا در مورد تربیت انسان ها داشتند در مورد معلمان نیز صادق است و برای نفوذ روحی معلم در دانش آموزان باید صفاتی که انبیا داشته اند معلمان نیز دارا باشند تا اثرات معنوی هم در دانش آموزان داشته باشند.

امام جمعه تبریز یکی دیگر از صفات لازم برای معلمان را صبر و استقامت برشمرد و اذعان كرد : تمام کارها و به خصوص تعلیم و تربیت باید با انگیزه و نیت الهی همراه باشند.

آیت الله شبستری خاطرنشان کرد: کار شهید مطهری خدمت به نسل جوان، مملکت و انقلاب ود و در دانشگاه ها با مارکسیست ها مبارزه نمود و سرانجام هم در این راه به مقام شهادت نایل گردید.

وی درباره خدمات این استاد فرزانه افزود: آثار این شهید بزرگوار سبب آشنایی جوانان با اسلام شد و آنان را به سمت اسلام و انقلاب سوق داد.

معلمی، خدمتی بزرگ به نسل دانش آموزان و دانش پژوهان است

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان آذربایجان شرقی، آیت الله مجتهد شبستری درمراسم تجليل از منتخبان استانی هفته معلم، كه در بیت معظم له انجام شد، با اشاره به آیات قرآن اظهاركرد : معلمی شغل نیست بلکه یک هنر است که این هنر در ابتدا به خداوند متعال نسبت داده شده است و با توجه با آیات آغازین سوره الرحمن در کنار هنر خلقت، هنر بیان به انسان آموزش داده شده است و بعد از ذات پروردگار نیز، انبیا مربی انسان ها هستند.

امام جمعه تبريز با بيان اين كه معلمی یک خدمت بزرگ به نسل دانش آموزان و دانش پژوهان است، تصريح كرد : آثار شهید مطهری سبب آشنایی جوانان با اسلام شد و آنان را به سمت اسلام و انقلاب سوق داد.

وي افزود : همان شیوه ای که انبیا در مورد تربیت انسان ها داشتند در مورد معلمان نیز صادق است و برای نفوذ روحی معلم در دانش آموزان باید صفاتی که انبیا داشته اند معلمان نیز دارا باشند تا اثرات معنوی هم در دانش آموزان داشته باشند.

امام جمعه تبریز یکی دیگر از صفات لازم برای معلمان را صبر و استقامت برشمرد و اذعان كرد : تمام کارها و به خصوص تعلیم و تربیت باید با انگیزه و نیت الهی همراه باشند.

آیت الله شبستری خاطرنشان کرد: کار شهید مطهری خدمت به نسل جوان، مملکت و انقلاب ود و در دانشگاه ها با مارکسیست ها مبارزه نمود و سرانجام هم در این راه به مقام شهادت نایل گردید.

وی درباره خدمات این استاد فرزانه افزود: آثار این شهید بزرگوار سبب آشنایی جوانان با اسلام شد و آنان را به سمت اسلام و انقلاب سوق داد.

معلمی، خدمتی بزرگ به نسل دانش آموزان و دانش پژوهان است

آپدیت نود 32 به تاریخ امروز

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author