معلمان هرگز نبايد دغدغه اي غير از تعليم و تربيت داشته باشند

معلمان هرگز نبايد دغدغه اي غير از تعليم و تربيت داشته باشند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اصفهان، مهناز احمدي در مراسم تجليل از معلمان نمونه استان كه در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان برگزار شد، اظهاركرد: ما هرگز وضعيت موجود را شايسته معلمان پرتوان كشورمان نمي دانيم چرا كه معتقديم معلمان كشورمان هرگز نبايد دغدغه اي غير از تعليم و تربيت داشته باشند و همه توان خود را بايد مصروف تعليم و تربيت كنند.

مدير كل امور زنان وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد : امروز شاهد هستيم كه اين حقيقت به دليل فراز و فرودهاي اجتماعي در زندگي معلمان، محقق نمي شود و اميدواريم كه اين دولت و وزارت آموزش و پرورش بتوانند با فرصت هاي پيش آمده شرايط اقتصادي فرهنگيان را روز به روز ارتقاء بخشند

وي خاطرنشان كرد : معلمان همچون سرو، فريادي از جنس آگاهي و تجلي گاه اميد هستند كه داراي توانمندي هاي تجربي و آموزشي ويژه اي براي سازماندهي و راهبري استعدادهاي فراگير خود هستند.

مشاور وزير آموزش وپرورش افزود : به راستي صلاح جامعه از مدرسه آغاز مي شود و تنها با دستان توانمند معلمان دلسوز و پرتوان صورت مي گيرد.

احمدي ادامه داد: امروز پل عبور از وابستگي ها و رسيدن به ايده آل هاي ملي و بين المللي از آموزش و پرورش نسل جوان مي گذرد. آيا غير از اين است كه تمامي موفقيت ها و پيشرفت ها و ايستادن بر قله هاي علم و افتخار نتيجه دسترنج همه معلماني است كه در دورترين نقاط كشور و با نازل ترين امكانات به آموزش نسل آينده ساز همت گمارده اند.

احمدي با بيان اينكه بدون شك خانواده عظيم فرهنگيان با جمعيتي بالغ بر يك ميليون نفر و به گستردگي ايران اسلامي بزرگترين قشر كارمندي دولت هستند، افزود: هر جا بركه اي آب در چادر و كپر و خانه هاي گلي وجود داشته باشد، معلمي نيز در آنجا حضور خواهد داشت كه با تحمل رنج در جهت اعتلاي فرهنگ و آموزش از هيچ كوششي فروگذار نخواهند كرد و آنان سفيران فرهنگ و سياست دولت هستند.

مدير كل امور زنان وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد: گرچه با همه چالش ها و تنگناهايي كه در زندگي معلمان وجود دارد، در چند دوره پيمايش هاي ملي كه در كشور انجام شده، معلمان همچنان در رديف اول معتمدين مردم قرار دارند اما براي حفظ چنين سرمايه بزرگ اجتماعي لازم است همه اركان حكومت، آموزش و پرورش را اولويت اول خود قرار دهد و از تعارف كم كرده و بر اساس كار بيفزايند.

مشاور وزير آموزش و پرورش عنوان كرد: با بكارگيري آموزه هاي ديني كه بيشترين تاكيد بر تكريم و بزرگداشت حكيمانه معلمان دارند و با عمل به تعهدات ملي و بين المللي طبق فرموده مقام معظم رهبري، هر گونه صرف بودجه و هزينه در آموزش و پرورش به عنوان سرمايه گذاري بدانند؛ سرمايه گذاري كه خروجي آن، انسان هاي ارزشمندي باشند كه در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به آن پرداخته شده است.

وي ادامه داد: اين مهم ميسر نخواهد شد مگر اينكه از منابع انساني استفاده بهينه شود و از توانمندي افراد براي انجام كارها با فنون مذاكره و گفتگو نيز استفاده كنيم.

احمدي تاكيد كرد: در هر كشوري قدرت نرم مي تواند با عقلانيت همراه شود و اقتدار نظام را افزايش دهد و براي استفاده و جهت دادن به قدرت نرمي كه منجر به اغناي آگاهانه مردم به خصوص جوانان كشور شود، هرگز نبايد از قدرت معلمان آن جامعه غافل ماند چرا كه زيربنايي ترين بخش جامعه كه فرهنگ است با دستان پرتوان آنها شكل مي گيرد.

وي با اشاره به اينكه از عناصر مهم جذابيت هر كشوري براي ساير ملل، نوع رفتار حاكميت با مردمان خود و همچنين رفتار مسئولانه آنها در محيط هاي بين المللي است، گفت: امروزه موضوعاتي مانند كرامت انساني، آموزش كودكان به خصوص دختران، خشونت، محيط زيست و مسائل زنان از مسائل مورد بحث مجامع بين المللي است و معلمان، متولي تربيت نسلي خلاق و متعهد خواهند بود.

مشاور وزير آموزش و پرورش تاكيد كرد: ما براي رسيدن به جامعه ايده آل اسلامي و تحقق شعارهاي انقلاب مانند استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي نيازمند اصلاح نگرش ها، تفكرات  و توقعات خود هستيم.

وي بيان كرد: همچنين براي افزايش سرمايه هاي اجتماعي نيازمند حل مشكلات داخلي خود با افزايش سعه صدر و تقوا هستيم تا بتوانيم با استفاده از توان نخبگان فرهنگي كشور و منطبق با منافع ملي و بين المللي، سياست ها و راهبردهاي كلان آموزش و پرورش را به فعاليت هايي جاذب براي فرزندان ايران سرافراز قرار دهيم.

احمدي اضافه كرد: دولت تدبير و اميد در فرصت كوتاهي كه در اختيار داشته است، با همه خشكسالي هاي مادي و معنوي اما تلاش بسياري را در همه عرصه ها انجام داده و در كنترل تورم و ساماندهي اوضاع اقتصادي تلاش هاي خوبي را انجام داده است.

وي تصريح كرد: ارتقاي جايگاه آموزش و پرورش از جمله تاكيدات دولت تدبير و اميد است به طوري كه تلاش هاي وافري را در طول دو سال اخير براي آموزش و پرورش انجام داده است اما باز كافي نيست.

مدير كل امور زنان وزارت آموزش و پرورش گفت: ما هرگز وضعيت موجود را شايسته معلمان پرتوان كشورمان نمي دانيم چرا كه معتقديم معلمان كشورمان هرگز نبايد دغدغه اي غير از تعليم و تربيت داشته باشند و همه توان خود را بايد مصروف تعليم و تربيت كنند.

 

معلمان هرگز نبايد دغدغه اي غير از تعليم و تربيت داشته باشند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اصفهان، مهناز احمدي در مراسم تجليل از معلمان نمونه استان كه در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان برگزار شد، اظهاركرد: ما هرگز وضعيت موجود را شايسته معلمان پرتوان كشورمان نمي دانيم چرا كه معتقديم معلمان كشورمان هرگز نبايد دغدغه اي غير از تعليم و تربيت داشته باشند و همه توان خود را بايد مصروف تعليم و تربيت كنند.

مدير كل امور زنان وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد : امروز شاهد هستيم كه اين حقيقت به دليل فراز و فرودهاي اجتماعي در زندگي معلمان، محقق نمي شود و اميدواريم كه اين دولت و وزارت آموزش و پرورش بتوانند با فرصت هاي پيش آمده شرايط اقتصادي فرهنگيان را روز به روز ارتقاء بخشند

وي خاطرنشان كرد : معلمان همچون سرو، فريادي از جنس آگاهي و تجلي گاه اميد هستند كه داراي توانمندي هاي تجربي و آموزشي ويژه اي براي سازماندهي و راهبري استعدادهاي فراگير خود هستند.

مشاور وزير آموزش وپرورش افزود : به راستي صلاح جامعه از مدرسه آغاز مي شود و تنها با دستان توانمند معلمان دلسوز و پرتوان صورت مي گيرد.

احمدي ادامه داد: امروز پل عبور از وابستگي ها و رسيدن به ايده آل هاي ملي و بين المللي از آموزش و پرورش نسل جوان مي گذرد. آيا غير از اين است كه تمامي موفقيت ها و پيشرفت ها و ايستادن بر قله هاي علم و افتخار نتيجه دسترنج همه معلماني است كه در دورترين نقاط كشور و با نازل ترين امكانات به آموزش نسل آينده ساز همت گمارده اند.

احمدي با بيان اينكه بدون شك خانواده عظيم فرهنگيان با جمعيتي بالغ بر يك ميليون نفر و به گستردگي ايران اسلامي بزرگترين قشر كارمندي دولت هستند، افزود: هر جا بركه اي آب در چادر و كپر و خانه هاي گلي وجود داشته باشد، معلمي نيز در آنجا حضور خواهد داشت كه با تحمل رنج در جهت اعتلاي فرهنگ و آموزش از هيچ كوششي فروگذار نخواهند كرد و آنان سفيران فرهنگ و سياست دولت هستند.

مدير كل امور زنان وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد: گرچه با همه چالش ها و تنگناهايي كه در زندگي معلمان وجود دارد، در چند دوره پيمايش هاي ملي كه در كشور انجام شده، معلمان همچنان در رديف اول معتمدين مردم قرار دارند اما براي حفظ چنين سرمايه بزرگ اجتماعي لازم است همه اركان حكومت، آموزش و پرورش را اولويت اول خود قرار دهد و از تعارف كم كرده و بر اساس كار بيفزايند.

مشاور وزير آموزش و پرورش عنوان كرد: با بكارگيري آموزه هاي ديني كه بيشترين تاكيد بر تكريم و بزرگداشت حكيمانه معلمان دارند و با عمل به تعهدات ملي و بين المللي طبق فرموده مقام معظم رهبري، هر گونه صرف بودجه و هزينه در آموزش و پرورش به عنوان سرمايه گذاري بدانند؛ سرمايه گذاري كه خروجي آن، انسان هاي ارزشمندي باشند كه در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به آن پرداخته شده است.

وي ادامه داد: اين مهم ميسر نخواهد شد مگر اينكه از منابع انساني استفاده بهينه شود و از توانمندي افراد براي انجام كارها با فنون مذاكره و گفتگو نيز استفاده كنيم.

احمدي تاكيد كرد: در هر كشوري قدرت نرم مي تواند با عقلانيت همراه شود و اقتدار نظام را افزايش دهد و براي استفاده و جهت دادن به قدرت نرمي كه منجر به اغناي آگاهانه مردم به خصوص جوانان كشور شود، هرگز نبايد از قدرت معلمان آن جامعه غافل ماند چرا كه زيربنايي ترين بخش جامعه كه فرهنگ است با دستان پرتوان آنها شكل مي گيرد.

وي با اشاره به اينكه از عناصر مهم جذابيت هر كشوري براي ساير ملل، نوع رفتار حاكميت با مردمان خود و همچنين رفتار مسئولانه آنها در محيط هاي بين المللي است، گفت: امروزه موضوعاتي مانند كرامت انساني، آموزش كودكان به خصوص دختران، خشونت، محيط زيست و مسائل زنان از مسائل مورد بحث مجامع بين المللي است و معلمان، متولي تربيت نسلي خلاق و متعهد خواهند بود.

مشاور وزير آموزش و پرورش تاكيد كرد: ما براي رسيدن به جامعه ايده آل اسلامي و تحقق شعارهاي انقلاب مانند استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي نيازمند اصلاح نگرش ها، تفكرات  و توقعات خود هستيم.

وي بيان كرد: همچنين براي افزايش سرمايه هاي اجتماعي نيازمند حل مشكلات داخلي خود با افزايش سعه صدر و تقوا هستيم تا بتوانيم با استفاده از توان نخبگان فرهنگي كشور و منطبق با منافع ملي و بين المللي، سياست ها و راهبردهاي كلان آموزش و پرورش را به فعاليت هايي جاذب براي فرزندان ايران سرافراز قرار دهيم.

احمدي اضافه كرد: دولت تدبير و اميد در فرصت كوتاهي كه در اختيار داشته است، با همه خشكسالي هاي مادي و معنوي اما تلاش بسياري را در همه عرصه ها انجام داده و در كنترل تورم و ساماندهي اوضاع اقتصادي تلاش هاي خوبي را انجام داده است.

وي تصريح كرد: ارتقاي جايگاه آموزش و پرورش از جمله تاكيدات دولت تدبير و اميد است به طوري كه تلاش هاي وافري را در طول دو سال اخير براي آموزش و پرورش انجام داده است اما باز كافي نيست.

مدير كل امور زنان وزارت آموزش و پرورش گفت: ما هرگز وضعيت موجود را شايسته معلمان پرتوان كشورمان نمي دانيم چرا كه معتقديم معلمان كشورمان هرگز نبايد دغدغه اي غير از تعليم و تربيت داشته باشند و همه توان خود را بايد مصروف تعليم و تربيت كنند.

 

معلمان هرگز نبايد دغدغه اي غير از تعليم و تربيت داشته باشند

فروش بک لینک

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author