معلمان مهمترین رکن آموزش وپرورش هستند

معلمان مهمترین رکن آموزش وپرورش هستند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان رضوی ، سید جوادحسینی دردیدار با تولیت آستان قدس رضوی که با حضور 700نفر ازمعلمان،مسئولان وکارکنان آموزش وپرورش استان درتالارآیینه ی حرم مطهر امام رضا(ع) برگزارشد اظهاركرد : امروزآموزش وپرورش کشورسند راهبردی تحول بنیادین را دارد که مورد تایید رهبرمعظم انقلاب اسلامی واضلاع وارکان نظام است ودر راستای کیفیت افزایی درنظام آموزش وپرورش کیفیت افزایی درحوزه های فضا، نیروی انسانی وفرایندها دراین رکن مهم کشور مورد توجه واقع شده است.

مدیر کل آموزش وپرورش استان خراسان رضوی با بیان این که مهمترین رکن آموزش وپرورش معلمین می باشند افزود: استان خراسان رضوی 8.7درصد جمعیت دانش آموزی کشور و13درصد دانش آموز روستایی کشور را داراست و باتوجه به این که 13درصد دانش اموز استثنایی و14درصد دانش اموز شبانه روزی با نیازهایی بیش از دانش اموزان عادی درخراسان رضوی اشتغال به تحصیل دارند ودرکنار ان امرتحصیل وآموزش 60هزار دانش اموز اتباع وجمعیتی پیچیده وموزاییکی شامل دانش اموزان مرزنشین،ترکیبی وعشایری دراستان صورت می پذیرد وعلاوه برآن خدمات فراسرزمینی مانند اسکان 4میلیون نفر روز درسه مقطع نوروز،تابستان ودهه ی آخرصفر وبرگزاری 60همایش ملی با 70هزار مهمان و واگذاری 10محوراز محورهای آموزش وپرورش کشور به خراسان رضوی وراه اندازی 10دبیرخانه کشوری درسطح استان وبا وجوداینکه 7.8درصد معلمان و6.7درصد کادراداری کشور درآموزش وپرورش استان اشتغال به کار دارند حجم کار وتلاش دست اندرکارن تعلیم وتربیت استان را به خوبی نشان می دهد وکسب 73رتبه برتر کشور وارئه ی 103طرح نو از سوی آموزش وپرورش استان جایگاه معلمان استان در سطح کشور رامشخص می نماید که جای سپاس خاص وقدردانی شایسته دارد.

حسینی به پژوهش های انجام شده در راستای سنجش جایگاه مشاغل درکشور اشاره کردوگفت: معلمان  درسطح جامعه  وازدیدگاه مردم بالاترین جایگاه شغلی و مکرمت ومنزلت  را دارند ودراستان خراسان رضوی این میزان از منزلت به مراتب بیشتر ازکشور است وازسویی رهبرمعظم انقلاب نیز مدام به کرامت بخشی به معلمین وبرصدرنشینی معلمین ابرام واصرار می ورزندکه جایگاه والای معلمین را به خوبی نشان می دهد.

مدیرکل آموزش وپرورش استان خراسان رضوي به شروع مجمع خیرین مدرسه ساز ازجوار مضجع منور رضوی  با 3000عضو رسمی و100میلیاردتومان مدرسه

سازی درطول سال اشاره کرد وافزود:خیرین مدرسه یار وخیرین دانش اموز مدرسه یارکه فرهنگ آن تدوین شده وخیرین مدرسه دارکه  به 17درصد رسیده و24هزار دانش اموز راتحت پوشش خرید خدمات آموزشی قرارداده اند وامضای تفاهم نامه با 80دستگاه دولتی وراه اندازی 1000دبیرخانه همکاری مشترک با دستگاه ها درمدارس بخشی ازفعالیت های آموزش وپرورش استان در راستای توسعه ی مشارکت ها بوده است.

وی افزود:اولین تفاهم نامه آموزش وپرورش استان با حوزه ی علمیه درراستای توجه به ساحت دینی امضا وبا بنیاد شهید نیزتفاهم نامه امضا و طرح شاهد پژوهی برای اولین باردرکشور درسطح استان اجرا و35هزارو800اثر شهید پژوهی توسط دانش آموزان ارائه شد که درارائه ی اثر از سوی یکی ازدانش آموزان شاهد پژوه استان درحضوررهبرمعظم انقلاب وتوضیح اجرای این طرح درخراسان رضوی ، این موضوع مورد توجه وتفقد رهبری ودعای خیر ایشان برای دست اندرکاران گردید.

حسینی طرح راوی معلم با همکاری بنیاد حفظ آثاروارزشهای دفاع مقدس وآموزش 5هزار راوی معلم واردوهای راهیان نور با همکاری سپاه پاسداران واعزام 30هزار دانش آموز به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس  وتجلیل بنیاد شهید کشور به جهت رتبه اول در توسعه ی فرهنگ ایثار وشهادت را بخش دیگری ازبرنامه های استان عنوان کرد.

وی احیای 66دارالقران وبرگزاری مسابقات قرآن با حضوريك میلیون رشته دانش اموز استان وهمکاری 250همیارپلیس با پلیس راهور، اجرای طرح های سلامت با دانشگاه علوم پزشکی ، فعالیت 45هزارمحیط زیست یارجوان واجرای 15طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی با همکاری دادگستری که برای اولین بار درسال 94  موجب ارتقای سلامت روان در دانش آموزان وکاهش 9درصدی رفتارهای پرخطر وخشن  وافزایش 4درصدی فعالیت های داوطلبانه دانش اموزان شد است را ازتوفیقات دیگر آموزش وپرورش استان برشمرد.

مدیرکل آموزش وپرورش استان خراسان رضوی به ارتباط نزدیک آستان قدس رضوی به عنوان بزرگترین تشکیلات مذهبی کشور با آموزش وپرورش استان اشاره کرد وگفت: درسال گذشته ازاقصی نقاط کشور بیش از10هزاردانش آموز زیارت اولی میهمان آموزش وپرورش استان بودند که آستان قدس رضوی  دراین مورد بیشترین همکاری را داشته وامیدواریم اردوهای دانش اموزی با موضوع زیارت نیز راه اندازی شود.

وی طرح میثاق آسمانی درحریم ملائک را ازدیگرطرح ها درجهت آشنایی دانش آموزان مقطع ابتدایی با امام رئوف عنوان کرد وطرح مصباح الهدای با موضوع امام شناسی وبا محوریت امام رضا (ع) راازطرح هایی خواند که به عنوان قطب کشوری درسطح استان اجراشده است.

حسیني همچنین به فعالیت های بنیاد فرهنگی رضوی وپوشش تحصیلی 7000دانش اموز در14 مدرسه به بهترین وجه اشاره کرد که قابل تسری به مناطق محروم می باشد و فعالیت 6مدرسه علوم اسلامی درمشهد را ازدیگر همکاری های مشترک فرهنگی آموزش وپرورش استان برشمرد وگفت:آستان قدس رضوی زمینه ی ایجاد بزرگترین مرکزپژوهش های بین المللی اسلامی را داراست.

معلمان مهمترین رکن آموزش وپرورش هستند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان رضوی ، سید جوادحسینی دردیدار با تولیت آستان قدس رضوی که با حضور 700نفر ازمعلمان،مسئولان وکارکنان آموزش وپرورش استان درتالارآیینه ی حرم مطهر امام رضا(ع) برگزارشد اظهاركرد : امروزآموزش وپرورش کشورسند راهبردی تحول بنیادین را دارد که مورد تایید رهبرمعظم انقلاب اسلامی واضلاع وارکان نظام است ودر راستای کیفیت افزایی درنظام آموزش وپرورش کیفیت افزایی درحوزه های فضا، نیروی انسانی وفرایندها دراین رکن مهم کشور مورد توجه واقع شده است.

مدیر کل آموزش وپرورش استان خراسان رضوی با بیان این که مهمترین رکن آموزش وپرورش معلمین می باشند افزود: استان خراسان رضوی 8.7درصد جمعیت دانش آموزی کشور و13درصد دانش آموز روستایی کشور را داراست و باتوجه به این که 13درصد دانش اموز استثنایی و14درصد دانش اموز شبانه روزی با نیازهایی بیش از دانش اموزان عادی درخراسان رضوی اشتغال به تحصیل دارند ودرکنار ان امرتحصیل وآموزش 60هزار دانش اموز اتباع وجمعیتی پیچیده وموزاییکی شامل دانش اموزان مرزنشین،ترکیبی وعشایری دراستان صورت می پذیرد وعلاوه برآن خدمات فراسرزمینی مانند اسکان 4میلیون نفر روز درسه مقطع نوروز،تابستان ودهه ی آخرصفر وبرگزاری 60همایش ملی با 70هزار مهمان و واگذاری 10محوراز محورهای آموزش وپرورش کشور به خراسان رضوی وراه اندازی 10دبیرخانه کشوری درسطح استان وبا وجوداینکه 7.8درصد معلمان و6.7درصد کادراداری کشور درآموزش وپرورش استان اشتغال به کار دارند حجم کار وتلاش دست اندرکارن تعلیم وتربیت استان را به خوبی نشان می دهد وکسب 73رتبه برتر کشور وارئه ی 103طرح نو از سوی آموزش وپرورش استان جایگاه معلمان استان در سطح کشور رامشخص می نماید که جای سپاس خاص وقدردانی شایسته دارد.

حسینی به پژوهش های انجام شده در راستای سنجش جایگاه مشاغل درکشور اشاره کردوگفت: معلمان  درسطح جامعه  وازدیدگاه مردم بالاترین جایگاه شغلی و مکرمت ومنزلت  را دارند ودراستان خراسان رضوی این میزان از منزلت به مراتب بیشتر ازکشور است وازسویی رهبرمعظم انقلاب نیز مدام به کرامت بخشی به معلمین وبرصدرنشینی معلمین ابرام واصرار می ورزندکه جایگاه والای معلمین را به خوبی نشان می دهد.

مدیرکل آموزش وپرورش استان خراسان رضوي به شروع مجمع خیرین مدرسه ساز ازجوار مضجع منور رضوی  با 3000عضو رسمی و100میلیاردتومان مدرسه

سازی درطول سال اشاره کرد وافزود:خیرین مدرسه یار وخیرین دانش اموز مدرسه یارکه فرهنگ آن تدوین شده وخیرین مدرسه دارکه  به 17درصد رسیده و24هزار دانش اموز راتحت پوشش خرید خدمات آموزشی قرارداده اند وامضای تفاهم نامه با 80دستگاه دولتی وراه اندازی 1000دبیرخانه همکاری مشترک با دستگاه ها درمدارس بخشی ازفعالیت های آموزش وپرورش استان در راستای توسعه ی مشارکت ها بوده است.

وی افزود:اولین تفاهم نامه آموزش وپرورش استان با حوزه ی علمیه درراستای توجه به ساحت دینی امضا وبا بنیاد شهید نیزتفاهم نامه امضا و طرح شاهد پژوهی برای اولین باردرکشور درسطح استان اجرا و35هزارو800اثر شهید پژوهی توسط دانش آموزان ارائه شد که درارائه ی اثر از سوی یکی ازدانش آموزان شاهد پژوه استان درحضوررهبرمعظم انقلاب وتوضیح اجرای این طرح درخراسان رضوی ، این موضوع مورد توجه وتفقد رهبری ودعای خیر ایشان برای دست اندرکاران گردید.

حسینی طرح راوی معلم با همکاری بنیاد حفظ آثاروارزشهای دفاع مقدس وآموزش 5هزار راوی معلم واردوهای راهیان نور با همکاری سپاه پاسداران واعزام 30هزار دانش آموز به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس  وتجلیل بنیاد شهید کشور به جهت رتبه اول در توسعه ی فرهنگ ایثار وشهادت را بخش دیگری ازبرنامه های استان عنوان کرد.

وی احیای 66دارالقران وبرگزاری مسابقات قرآن با حضوريك میلیون رشته دانش اموز استان وهمکاری 250همیارپلیس با پلیس راهور، اجرای طرح های سلامت با دانشگاه علوم پزشکی ، فعالیت 45هزارمحیط زیست یارجوان واجرای 15طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی با همکاری دادگستری که برای اولین بار درسال 94  موجب ارتقای سلامت روان در دانش آموزان وکاهش 9درصدی رفتارهای پرخطر وخشن  وافزایش 4درصدی فعالیت های داوطلبانه دانش اموزان شد است را ازتوفیقات دیگر آموزش وپرورش استان برشمرد.

مدیرکل آموزش وپرورش استان خراسان رضوی به ارتباط نزدیک آستان قدس رضوی به عنوان بزرگترین تشکیلات مذهبی کشور با آموزش وپرورش استان اشاره کرد وگفت: درسال گذشته ازاقصی نقاط کشور بیش از10هزاردانش آموز زیارت اولی میهمان آموزش وپرورش استان بودند که آستان قدس رضوی  دراین مورد بیشترین همکاری را داشته وامیدواریم اردوهای دانش اموزی با موضوع زیارت نیز راه اندازی شود.

وی طرح میثاق آسمانی درحریم ملائک را ازدیگرطرح ها درجهت آشنایی دانش آموزان مقطع ابتدایی با امام رئوف عنوان کرد وطرح مصباح الهدای با موضوع امام شناسی وبا محوریت امام رضا (ع) راازطرح هایی خواند که به عنوان قطب کشوری درسطح استان اجراشده است.

حسیني همچنین به فعالیت های بنیاد فرهنگی رضوی وپوشش تحصیلی 7000دانش اموز در14 مدرسه به بهترین وجه اشاره کرد که قابل تسری به مناطق محروم می باشد و فعالیت 6مدرسه علوم اسلامی درمشهد را ازدیگر همکاری های مشترک فرهنگی آموزش وپرورش استان برشمرد وگفت:آستان قدس رضوی زمینه ی ایجاد بزرگترین مرکزپژوهش های بین المللی اسلامی را داراست.

معلمان مهمترین رکن آموزش وپرورش هستند

آپدیت نود 32 ورژن 4

استخدام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author