معلمان در تحقق هدف اقتصاد مقاومتي نقش بسزايي دارند

معلمان در تحقق هدف اقتصاد مقاومتي نقش بسزايي دارند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مازندران، ربیع فلاح در مراسم زنگ سپاس به مناسبت گرامیداشت مقام معلم که در دبیرستان زنده یاد دباغیان میاندورود، با بیان اینکه امروز در جامعه هر چه داریم از معلمان است، اظهار كرد: معلمان به عنوان باغبان گلستان علم و دانش غنچه های این بوستان را برای شکوفا شدن در جامعه هدایت می کنند. از این رو انتظار ما از معلمان این است که دانش آموزی تربیت کنند از لحاظ پرورش اخلاقی و تعلیمات دینی رشد یافته باشد.

استاندار مازندران با اشاره به نقش آموزش و پرورش و معلمان در تحقق شعار سال یادآور شد: این ضرورت امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می شود که نقش آموزش و پرورش در اقتصاد مقاومتی تبیین شود که چه ظرفیت هایی در این حوزه وجود دارد.

فلاح با بیان اینکه مازندران حدود 50 هزار معلم و 500 هزار دانش آموز دارد، اظهار كرد: بخش قابل توجهی از جمعیت ما معلمان هستند. از این رو این بسیار مهم است که این جامعه بزرگ به بهره وری توجه داشته و این مبحث به طور ویژه ای در آموزش و پرورش دیده شود.

معلمان در تحقق هدف اقتصاد مقاومتي نقش بسزايي دارند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مازندران، ربیع فلاح در مراسم زنگ سپاس به مناسبت گرامیداشت مقام معلم که در دبیرستان زنده یاد دباغیان میاندورود، با بیان اینکه امروز در جامعه هر چه داریم از معلمان است، اظهار كرد: معلمان به عنوان باغبان گلستان علم و دانش غنچه های این بوستان را برای شکوفا شدن در جامعه هدایت می کنند. از این رو انتظار ما از معلمان این است که دانش آموزی تربیت کنند از لحاظ پرورش اخلاقی و تعلیمات دینی رشد یافته باشد.

استاندار مازندران با اشاره به نقش آموزش و پرورش و معلمان در تحقق شعار سال یادآور شد: این ضرورت امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می شود که نقش آموزش و پرورش در اقتصاد مقاومتی تبیین شود که چه ظرفیت هایی در این حوزه وجود دارد.

فلاح با بیان اینکه مازندران حدود 50 هزار معلم و 500 هزار دانش آموز دارد، اظهار كرد: بخش قابل توجهی از جمعیت ما معلمان هستند. از این رو این بسیار مهم است که این جامعه بزرگ به بهره وری توجه داشته و این مبحث به طور ویژه ای در آموزش و پرورش دیده شود.

معلمان در تحقق هدف اقتصاد مقاومتي نقش بسزايي دارند

آپدیت نود 32 جدید

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author