مشهد میزبان مسابقات علمی و کاربردی دانش آموزان جهان اسلام در سال۲۰۱۷

مشهد میزبان مسابقات علمی و کاربردی دانش آموزان جهان اسلام در سال۲۰۱۷

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از خراسان رضوی ، علی زرافشان در مراسم اختتامیه چهاردهمین دوره مسابقات علمی – کاربردی هنرجویان کاردانش کشور در مشهد گفت: یکی از  ضرورت ها برای دستیابی به توسعه در اجتماعی اقتصادی و فرهنگی تامین منابع انسانی شایسته برای دسترسی به اهداف افق 1404 است.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی عامل کلیدی توسعه است اظهار کرد:  نیروی انسانی می تواند توسعه را محقق کند و باید دانش ، مهارت و نگرش لازم را داشته باشد.این نیروی انسانی می تواند سرمایه انسانی را محقق کند و سرمایه انسانی عاملی کلیدی برای بالفعل کردن سایر سرمایه ها است.

زرافشان با اشاره به نقش  آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین دستگاه تولید کننده نیروی کارآمد اظهار کرد: هنرستانها جلوه تحقق پرورش نخبگان مهارتی اند و پنجه های توانمند کارآموزان آن در کنار ذهن های خلاق آنها برای حرکت چرخ توسعه کشور با شتاب بیشتر نیاز است.

وی شاخه کار و دانش را یکی از جلوه های مشارکت در کشور دانست و گفت: اصولا کار و دانش با پیوند بسیار نزدیک بین دانش آموزان و دنیای کار پیوند ناگسستنی مشارکت را ایجاد کرده است. اولین گروه فارغ التحصیلان آموزش و پرورش کعه وارد بازار کار می شوند از کار و دانش اند.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش ادامه داد:  برگزاری چهاردهمین دوره اختتامیه مسابقات علمی – کاربردی هنرجویان کاردانش کشور فرصتی برای جامعه است که به ظرفیت های هنرجویان  پی ببرد و دانش آموزان نیز با شناخت توانمندی های خود به خود باوری و ایفای نقش در عرصه های مختلف برسند  و ما تامیدواریم توسعه این آموزش ها به توسعه کشور منجر شود.

زرافشان در این مراسم گفت:قطعا یکی از فرصت ها برای دستیابی به توسعه در عرصه های مختلف کشوری که در چشم انداز ۱۴۰۴ تبلور شده است و تامین منابع انسانی شایسته است و عامل اصلی توسعه نیروی انسانی محسوب می شود.

 

وی ادامه داد: در مهارت آموزی دانش و نگرش جدید نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و در بین سرمایه های کشوری سرمایه نیروی انسانی عامل کلیدی می باشد و هنرجویان به عنوان افراد با مهارت در جامعه وظیفه خطیر توسعه کشور را بر عهده دارند.

زرافشان رشته کاردانش را جلوه زیبای مشارکت در کشور معرفی کرد و حضور تمامی دستگاه ها در مراسم اختتامیه چهاردهمین مسابقات علمی و کاربری هنرجویان کار و دانش را دلیلی بر صحت این گفته دانست و اظهار کرد: اکنون پیوند بین آموزش و بازار کار در آموزش و پرورش و رشته های فنی که سالهاست در محافل دانشگاهی پیگیری می شود محقق شده است و در حال حاضر اولین گروهی که از فارغ التحصیلان آموزش و پرورش مستقیما وارد بازار کار می شوند رشته های کاردانش هستند به همین جهت زمینه مشارکت برای تربیت نیروی انسانی در این شاخه فراهم شده است.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با بیان این که این مسابقات فرصتی است برای معرفی ظرفیت های رشته های فنی و کاردانش به جامعه عنوان کرد: این رقابت ها همچنین می تواند منجر شود که هنرجویان از توانمندی های خود آگاهی پیدا کنند و به خود باوری برسند تا به نحو احسن نقش خود را در صحنه اقتصادی کشور بازی کنند.

وی با اعلام این که برگزاری این مسابقات در استان خراسان رضوی آزمونی برای برگزاری مسابقات بین المللی مهارت بود تصریح کرد: با توجه به میزبانی بدون اشکال خراسان رضوی در این مسابقات این استان میزبان مسابقات علمی و کاربردی دانش آموزان جهان اسلام در سال۲۰۱۷ خواهد بو‌د.

گقتنی ست در پایان این مراسم از 111 هنرجوی برتر این مسابقات تجلیل شد.

مشهد میزبان مسابقات علمی و کاربردی دانش آموزان جهان اسلام در سال۲۰۱۷

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از خراسان رضوی ، علی زرافشان در مراسم اختتامیه چهاردهمین دوره مسابقات علمی – کاربردی هنرجویان کاردانش کشور در مشهد گفت: یکی از  ضرورت ها برای دستیابی به توسعه در اجتماعی اقتصادی و فرهنگی تامین منابع انسانی شایسته برای دسترسی به اهداف افق 1404 است.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی عامل کلیدی توسعه است اظهار کرد:  نیروی انسانی می تواند توسعه را محقق کند و باید دانش ، مهارت و نگرش لازم را داشته باشد.این نیروی انسانی می تواند سرمایه انسانی را محقق کند و سرمایه انسانی عاملی کلیدی برای بالفعل کردن سایر سرمایه ها است.

زرافشان با اشاره به نقش  آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین دستگاه تولید کننده نیروی کارآمد اظهار کرد: هنرستانها جلوه تحقق پرورش نخبگان مهارتی اند و پنجه های توانمند کارآموزان آن در کنار ذهن های خلاق آنها برای حرکت چرخ توسعه کشور با شتاب بیشتر نیاز است.

وی شاخه کار و دانش را یکی از جلوه های مشارکت در کشور دانست و گفت: اصولا کار و دانش با پیوند بسیار نزدیک بین دانش آموزان و دنیای کار پیوند ناگسستنی مشارکت را ایجاد کرده است. اولین گروه فارغ التحصیلان آموزش و پرورش کعه وارد بازار کار می شوند از کار و دانش اند.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش ادامه داد:  برگزاری چهاردهمین دوره اختتامیه مسابقات علمی – کاربردی هنرجویان کاردانش کشور فرصتی برای جامعه است که به ظرفیت های هنرجویان  پی ببرد و دانش آموزان نیز با شناخت توانمندی های خود به خود باوری و ایفای نقش در عرصه های مختلف برسند  و ما تامیدواریم توسعه این آموزش ها به توسعه کشور منجر شود.

زرافشان در این مراسم گفت:قطعا یکی از فرصت ها برای دستیابی به توسعه در عرصه های مختلف کشوری که در چشم انداز ۱۴۰۴ تبلور شده است و تامین منابع انسانی شایسته است و عامل اصلی توسعه نیروی انسانی محسوب می شود.

 

وی ادامه داد: در مهارت آموزی دانش و نگرش جدید نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و در بین سرمایه های کشوری سرمایه نیروی انسانی عامل کلیدی می باشد و هنرجویان به عنوان افراد با مهارت در جامعه وظیفه خطیر توسعه کشور را بر عهده دارند.

زرافشان رشته کاردانش را جلوه زیبای مشارکت در کشور معرفی کرد و حضور تمامی دستگاه ها در مراسم اختتامیه چهاردهمین مسابقات علمی و کاربری هنرجویان کار و دانش را دلیلی بر صحت این گفته دانست و اظهار کرد: اکنون پیوند بین آموزش و بازار کار در آموزش و پرورش و رشته های فنی که سالهاست در محافل دانشگاهی پیگیری می شود محقق شده است و در حال حاضر اولین گروهی که از فارغ التحصیلان آموزش و پرورش مستقیما وارد بازار کار می شوند رشته های کاردانش هستند به همین جهت زمینه مشارکت برای تربیت نیروی انسانی در این شاخه فراهم شده است.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با بیان این که این مسابقات فرصتی است برای معرفی ظرفیت های رشته های فنی و کاردانش به جامعه عنوان کرد: این رقابت ها همچنین می تواند منجر شود که هنرجویان از توانمندی های خود آگاهی پیدا کنند و به خود باوری برسند تا به نحو احسن نقش خود را در صحنه اقتصادی کشور بازی کنند.

وی با اعلام این که برگزاری این مسابقات در استان خراسان رضوی آزمونی برای برگزاری مسابقات بین المللی مهارت بود تصریح کرد: با توجه به میزبانی بدون اشکال خراسان رضوی در این مسابقات این استان میزبان مسابقات علمی و کاربردی دانش آموزان جهان اسلام در سال۲۰۱۷ خواهد بو‌د.

گقتنی ست در پایان این مراسم از 111 هنرجوی برتر این مسابقات تجلیل شد.

مشهد میزبان مسابقات علمی و کاربردی دانش آموزان جهان اسلام در سال۲۰۱۷

مرجع توریسم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author