مشارکت بيش از چهار هزار دانش آموز استان در طرح هجرت3

مشارکت بيش از چهار هزار دانش آموز استان در طرح هجرت3

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان کردستان، رشید قربانی در نشست ستاد هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش آموزی و فرهنگیان استان اظهاركرد: چهار هزار و 250 دانش آموز استان با شرکت در طرح هجرت سه، در برنامه های بهسازی و زیبا سازی مدارس مشارکت می كنند که مجموع فعالیت آنها بیش از 40 هزار نفر روز خواهد بود .

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان تعداد عرصه های پیش بینی شده برای فعالیت دانش آموزان شرکت کننده در طرح هجرت سه را 124 عرصه عنوان کرد و افزود: دانش آموزان علاوه بر شرکت در برنامه های فرهنگی و غنی سازی اوقات فراغت در ایام پیش بینی شده برای فعالیت در قالب طرح هجرت، در بهسازی و زیبا سازی مدارس مشارکت و دهان شرینه دریافت خواهندكرد .

وي با بیان اینکه این برنامه با همکاری آموزش و پرورش، نوسازی مدارس و سپاه بیت المقدس استان اجرایی می شود؛ بيان كرد: به همین منظور از محل اعتبارات تعمیر و تجهیز مدارس در صورت تخصیص، مبلغ پنج میلیارد ریال به همین منظور پیش بینی شده است .

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان به برنامه برگزاری اردوهای راهیان نور دانش آموز نیز اشاره کرد و با تاکید بر اجرای این اردوها مطابق دستورالعمل وزارتی، خواستار پیش بینی جوانب کار و همراهی روایان و روحانیون همراه با دانش آموزان در این اردوهای فرهنگی شد.

مشارکت بيش از چهار هزار دانش آموز استان در طرح هجرت3

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان کردستان، رشید قربانی در نشست ستاد هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش آموزی و فرهنگیان استان اظهاركرد: چهار هزار و 250 دانش آموز استان با شرکت در طرح هجرت سه، در برنامه های بهسازی و زیبا سازی مدارس مشارکت می كنند که مجموع فعالیت آنها بیش از 40 هزار نفر روز خواهد بود .

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان تعداد عرصه های پیش بینی شده برای فعالیت دانش آموزان شرکت کننده در طرح هجرت سه را 124 عرصه عنوان کرد و افزود: دانش آموزان علاوه بر شرکت در برنامه های فرهنگی و غنی سازی اوقات فراغت در ایام پیش بینی شده برای فعالیت در قالب طرح هجرت، در بهسازی و زیبا سازی مدارس مشارکت و دهان شرینه دریافت خواهندكرد .

وي با بیان اینکه این برنامه با همکاری آموزش و پرورش، نوسازی مدارس و سپاه بیت المقدس استان اجرایی می شود؛ بيان كرد: به همین منظور از محل اعتبارات تعمیر و تجهیز مدارس در صورت تخصیص، مبلغ پنج میلیارد ریال به همین منظور پیش بینی شده است .

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان به برنامه برگزاری اردوهای راهیان نور دانش آموز نیز اشاره کرد و با تاکید بر اجرای این اردوها مطابق دستورالعمل وزارتی، خواستار پیش بینی جوانب کار و همراهی روایان و روحانیون همراه با دانش آموزان در این اردوهای فرهنگی شد.

مشارکت بيش از چهار هزار دانش آموز استان در طرح هجرت3

اتوبیوگرافی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author