مشاركت90 درصد دانش آموزان مدارس ابتدایی استان در جشنواره جابربن حیان

مشاركت90 درصد دانش آموزان مدارس ابتدایی استان در جشنواره جابربن حیان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان قم،حمیدرضا شیخ الاسلام با بیان اینکه حدود 42 هزار دانش اموز در این جشنواره شرکت داشتند اظهارداشت:در این رابطه معلمان و مسئولان نیز همکاری خوبی داشتند.

وی تولید علم و ایده را یک ضرورت دانست و گفت: امروز برخی از ماموریت ها، فعالیت ها و اقداماتی که  در مدارس صورت می گیرد به یک باور تبدیل شده است که می توان از آنها توليد علم را ايده گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم با بیان اینکه 90 درصد مدارس استان درگیر جشنواره جابربن حیان بودند افزود: در برگزاری و اجرای جشنواره در قیاس با سال گذشته تعداد مدارس  و دانش آموزان رشد چشمگیرداشته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم با بیان اینکه 226 هزاردانش اموزان در استان قم تحصيل مي كنند، گفت: حجم بسیاری از فعالیت های آموزش و پرورش بر دوش مدیران و معلمان است و این موفقیت ها در تمام ابعاد مرهون تلاش و همدلی مجموعه است.

مشاركت90 درصد دانش آموزان مدارس ابتدایی استان در جشنواره جابربن حیان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان قم،حمیدرضا شیخ الاسلام با بیان اینکه حدود 42 هزار دانش اموز در این جشنواره شرکت داشتند اظهارداشت:در این رابطه معلمان و مسئولان نیز همکاری خوبی داشتند.

وی تولید علم و ایده را یک ضرورت دانست و گفت: امروز برخی از ماموریت ها، فعالیت ها و اقداماتی که  در مدارس صورت می گیرد به یک باور تبدیل شده است که می توان از آنها توليد علم را ايده گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم با بیان اینکه 90 درصد مدارس استان درگیر جشنواره جابربن حیان بودند افزود: در برگزاری و اجرای جشنواره در قیاس با سال گذشته تعداد مدارس  و دانش آموزان رشد چشمگیرداشته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم با بیان اینکه 226 هزاردانش اموزان در استان قم تحصيل مي كنند، گفت: حجم بسیاری از فعالیت های آموزش و پرورش بر دوش مدیران و معلمان است و این موفقیت ها در تمام ابعاد مرهون تلاش و همدلی مجموعه است.

مشاركت90 درصد دانش آموزان مدارس ابتدایی استان در جشنواره جابربن حیان

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 7

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author