مشاركت 3 ميليوني در پاسخ به پرسش مهر رئيس جمهور /تجليل از 213 برگزيده در سالن اجلاس

مشاركت 3 ميليوني در پاسخ به پرسش مهر رئيس جمهور /تجليل از 213 برگزيده در سالن اجلاس

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، حميدرضا كفاش با اشاره به طرح پرسش مهر 16 رئيس جمهور گفت: در مهر ماه سال 94 رئيس جمهور سؤالي «بعداز توافق هسته اي و لغو تحريم ها، فرصت هاي پيش روي ما چيست و چگونه بايد به بهترين وجه از اين فرصت ها استفاده كنيم» را براي دانش آموزان، فرهنگيان و اولياي دانش آموزان مطرح كرد تا ذهن افكار عمومي جامعه نسبت به اين موضوع آماده شود.

وي افزود: وزارت آموزش وپرورش نيز با همين ديدگاه اقدامات لازم براي مشاركت گسترده معلمان ، دانشجومعلمان، دانش آموزان و اولياي آنها را براي پاسخ به اين پرسش فراهم كرد به گونه اي كه در بخش آموزشگاهي 3 ميليون و 219 هزار و 494 اثر به دبيرخانه كشوري پرسش مهر 16 ارسال شده است  كه پس از ارزيابي طرح ها و داوري صورت گرفته 213 اثر به عنوان منتخب كشوري برگزيده شد.

رئيس ستاد پروژه مهر 16 رئيس جمهور ،‌تصريح كرد: از تعداد  213 آثار منتخب كشوري، سهم دانش آموزان 68 اثر ،‌ فرهنگيان 104 اثر ، دانشجومعلمان 35 اثر، مدارس خارج از كشور 3 اثر و خانواده ها 3 اثر مي باشد كه اين آثار در بخش سرود همگاني 15 نفر ، فيلم كوتاه و نمايشنامه نويسي 10 نفر، رسانه وفضاي مجازي 24 نفر ، هنرهاي دستي و تجسمي 57 نفر و ادبي پژوهشي 66 نفر و بقيه در رشته هاي ديگر بوده است .

اسامي كامل نفرات برگزيده به همراه رشته هاي مربوط به پرسش مهر 16 رئيس جمهوري را از ببينيد

مشاركت 3 ميليوني در پاسخ به پرسش مهر رئيس جمهور /تجليل از 213 برگزيده در سالن اجلاس

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، حميدرضا كفاش با اشاره به طرح پرسش مهر 16 رئيس جمهور گفت: در مهر ماه سال 94 رئيس جمهور سؤالي «بعداز توافق هسته اي و لغو تحريم ها، فرصت هاي پيش روي ما چيست و چگونه بايد به بهترين وجه از اين فرصت ها استفاده كنيم» را براي دانش آموزان، فرهنگيان و اولياي دانش آموزان مطرح كرد تا ذهن افكار عمومي جامعه نسبت به اين موضوع آماده شود.

وي افزود: وزارت آموزش وپرورش نيز با همين ديدگاه اقدامات لازم براي مشاركت گسترده معلمان ، دانشجومعلمان، دانش آموزان و اولياي آنها را براي پاسخ به اين پرسش فراهم كرد به گونه اي كه در بخش آموزشگاهي 3 ميليون و 219 هزار و 494 اثر به دبيرخانه كشوري پرسش مهر 16 ارسال شده است  كه پس از ارزيابي طرح ها و داوري صورت گرفته 213 اثر به عنوان منتخب كشوري برگزيده شد.

رئيس ستاد پروژه مهر 16 رئيس جمهور ،‌تصريح كرد: از تعداد  213 آثار منتخب كشوري، سهم دانش آموزان 68 اثر ،‌ فرهنگيان 104 اثر ، دانشجومعلمان 35 اثر، مدارس خارج از كشور 3 اثر و خانواده ها 3 اثر مي باشد كه اين آثار در بخش سرود همگاني 15 نفر ، فيلم كوتاه و نمايشنامه نويسي 10 نفر، رسانه وفضاي مجازي 24 نفر ، هنرهاي دستي و تجسمي 57 نفر و ادبي پژوهشي 66 نفر و بقيه در رشته هاي ديگر بوده است .

اسامي كامل نفرات برگزيده به همراه رشته هاي مربوط به پرسش مهر 16 رئيس جمهوري را از ببينيد

مشاركت 3 ميليوني در پاسخ به پرسش مهر رئيس جمهور /تجليل از 213 برگزيده در سالن اجلاس

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author