مشاركت بيش از سه ميليون و 200 هزار نفري در پرسش مهر شانزدهم رئيس جمهور

مشاركت بيش از سه ميليون و 200 هزار نفري در پرسش مهر شانزدهم رئيس جمهور

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، حميدرضا كفاش با بيان اينكه از مهرماه سال 94 تاكنون 5 جلسه ستاد مركزي ، 64 جلسه استاني و 719 جلسه منطقه اي براي پرسش مهر شانزدهم تشكيل شده است، گفت: فراخوان پرسش مهر در 12 رشته براي دانش آموزان دوره هاي ابتدايي ، متوسطه اول و دوم ، معلمان و دانشجومعلمان و خانواده ها پيش بيني شده و تاكنون 734 همايش در سطح استاني و منطقه اي با نام «فصل حضور» برگزار شده است.

كفاش افزود: در رشته هاي سخنوري 12 هزار و 477، فيلم كوتاه 15 هزار و 974، سرود 681 هزار و 830 ، شعر 39 هزارو 844،‌ نقاشي 288 هزار و 290، گرافيك 58 هزار و 542، نمايشنامه نويسي 3 هزار و 511، طراحي 95 هزار و 737، مقاله پژوهش93 هزار و 82، خوشنويسي 108 هزار و 611، داستان كوتاه 49 هزار و 279 وب نوشت 29 هزار و 994 اثر به دبيرخانه پرسش مهر 16 در سطوح منطقه اي و استاني رسيده است.

معاون پرورشي و فرهنگي وزير ‌آموزش  پرورش با بيان اينكه 3 ميليون و 219 هزار و 494 نفر پرسش مهر شانزدهم شركت كرده اند ، خاطرنشان كرد: از اين تعداد 112 هزار و 433 از معلمان و دانشجومعلمان، يك ميليون و 364 هزار و 738 از دانش آموزان و يك ميليون و 742 هزار و 323 نفر از اولياي دانش آموزان مي باشد.

مشاركت بيش از سه ميليون و 200 هزار نفري در پرسش مهر شانزدهم رئيس جمهور

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، حميدرضا كفاش با بيان اينكه از مهرماه سال 94 تاكنون 5 جلسه ستاد مركزي ، 64 جلسه استاني و 719 جلسه منطقه اي براي پرسش مهر شانزدهم تشكيل شده است، گفت: فراخوان پرسش مهر در 12 رشته براي دانش آموزان دوره هاي ابتدايي ، متوسطه اول و دوم ، معلمان و دانشجومعلمان و خانواده ها پيش بيني شده و تاكنون 734 همايش در سطح استاني و منطقه اي با نام «فصل حضور» برگزار شده است.

كفاش افزود: در رشته هاي سخنوري 12 هزار و 477، فيلم كوتاه 15 هزار و 974، سرود 681 هزار و 830 ، شعر 39 هزارو 844،‌ نقاشي 288 هزار و 290، گرافيك 58 هزار و 542، نمايشنامه نويسي 3 هزار و 511، طراحي 95 هزار و 737، مقاله پژوهش93 هزار و 82، خوشنويسي 108 هزار و 611، داستان كوتاه 49 هزار و 279 وب نوشت 29 هزار و 994 اثر به دبيرخانه پرسش مهر 16 در سطوح منطقه اي و استاني رسيده است.

معاون پرورشي و فرهنگي وزير ‌آموزش  پرورش با بيان اينكه 3 ميليون و 219 هزار و 494 نفر پرسش مهر شانزدهم شركت كرده اند ، خاطرنشان كرد: از اين تعداد 112 هزار و 433 از معلمان و دانشجومعلمان، يك ميليون و 364 هزار و 738 از دانش آموزان و يك ميليون و 742 هزار و 323 نفر از اولياي دانش آموزان مي باشد.

مشاركت بيش از سه ميليون و 200 هزار نفري در پرسش مهر شانزدهم رئيس جمهور

یوزرنیم و پسورد نود 32

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author