مدیرعامل شرکت بلبرینگ‌سازی تبریز دستگیر شد

مدیرعامل شرکت بلبرینگ‌سازی تبریز دستگیر شد
معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار آذربایجان‌شرقی از دستگیری مدیرعامل شرکت بلبرینگ‌سازی تبریز به دلیل تخلفات متعدد و بی‌توجهی به تذکرات کمسیون کارگری و شورای تامین شهرستان تبریز خبر داد.

مدیرعامل شرکت بلبرینگ‌سازی تبریز دستگیر شد

معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار آذربایجان‌شرقی از دستگیری مدیرعامل شرکت بلبرینگ‌سازی تبریز به دلیل تخلفات متعدد و بی‌توجهی به تذکرات کمسیون کارگری و شورای تامین شهرستان تبریز خبر داد.
مدیرعامل شرکت بلبرینگ‌سازی تبریز دستگیر شد

دانلود بیتالک

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author