مدرسه شش کلاسه بنیاد برکت در گرمسار به بهره برداری رسید

مدرسه شش کلاسه بنیاد برکت در گرمسار به بهره برداری رسید

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان،مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در آیین بهره برداری این واحد آموزشی گفت : این مدرسه در 631 متر مربع زبربنا با 2 هزار و 43 متر مربع مساحت با صرف هشت میلیارد و 910 میلیون ریال اعتبار به بهره برداری رسید.

محمدرضا جهان افزود: محل تأمین اعتبار این پروژه، بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) است که 540 میلیون تومان از هزینه این مدرسه توسط بنیاد برکت و نزدیک به 350 میلیون تومان توسط اعتبارات دولتی تأمین شده است.

گفتنی است؛بیش از 112 هزار دانش آموز در حدود هزار واحد آموزشی در استان سمنان به تحصیل مشغولند.

مدرسه شش کلاسه بنیاد برکت در گرمسار به بهره برداری رسید

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان،مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در آیین بهره برداری این واحد آموزشی گفت : این مدرسه در 631 متر مربع زبربنا با 2 هزار و 43 متر مربع مساحت با صرف هشت میلیارد و 910 میلیون ریال اعتبار به بهره برداری رسید.

محمدرضا جهان افزود: محل تأمین اعتبار این پروژه، بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) است که 540 میلیون تومان از هزینه این مدرسه توسط بنیاد برکت و نزدیک به 350 میلیون تومان توسط اعتبارات دولتی تأمین شده است.

گفتنی است؛بیش از 112 هزار دانش آموز در حدود هزار واحد آموزشی در استان سمنان به تحصیل مشغولند.

مدرسه شش کلاسه بنیاد برکت در گرمسار به بهره برداری رسید

خبر دانشجویی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author