مدرسه ، محور همه فعالیت های ما در آموزش و پرورش است

مدرسه ، محور همه فعالیت های ما در آموزش و پرورش است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان زنجان، محمدرضا مسیب زاده در مراسم افتتاحیه سي و چهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز، اين مسابقات را عاملی در جهت سوق یافتن دانش آموزان به معروف خواند و اظهاركرد : شما دانش آموزان بهترین روش را براي زندگی برگزیده اید و این انتخاب قطعا بهترین گزینه برای شما در آینده خواهد بود.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد : محور همه فعالیت های ما در آموزش و پرورش مدرسه است و تحول جامعه از مدرسه آغاز می شود که در راس آن تحول هم، نیروی انسانی یعنی معلم قرار دارد.

 وي سه عامل مدرسه، معلم و دانش آموز را پایه های اصلی مشارکت جویی و مشارکت پذیری دانش آموزان خواند و گفت: علت اصلی مشارکت همه نهادها در برگزاری این مسابقات و عامل اصلی این تفاهم و همکاری در آموزش و پرورش قرآن است و همین امر موجب وحدت بین ما شده است.

مسیب زاده افزود : قدردانی از اولیا و کوشش در مسیر علم و دانش را دو عامل در موفقیت دانش آموزان است و نبايد از آن غافل شد .

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش ادامه داد : انتظار من از شما سفیران قرآنی جذب دیگر دانش آموزان به این حوزه و الگو شدن برای دیگر افراد و توسعه و گسترش فرهنگ قرآنی است.

وي حفظ موضوعی آیات الهی، مراسم آغازین و ختم قرآن و شناخت سیره ائمه را از عوامل اصلی آموزش سبک زندگی خواند و خواستار اجرایی شدن فرهنگ اقامه نماز در مدارس شد.

مدرسه ، محور همه فعالیت های ما در آموزش و پرورش است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان زنجان، محمدرضا مسیب زاده در مراسم افتتاحیه سي و چهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز، اين مسابقات را عاملی در جهت سوق یافتن دانش آموزان به معروف خواند و اظهاركرد : شما دانش آموزان بهترین روش را براي زندگی برگزیده اید و این انتخاب قطعا بهترین گزینه برای شما در آینده خواهد بود.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد : محور همه فعالیت های ما در آموزش و پرورش مدرسه است و تحول جامعه از مدرسه آغاز می شود که در راس آن تحول هم، نیروی انسانی یعنی معلم قرار دارد.

 وي سه عامل مدرسه، معلم و دانش آموز را پایه های اصلی مشارکت جویی و مشارکت پذیری دانش آموزان خواند و گفت: علت اصلی مشارکت همه نهادها در برگزاری این مسابقات و عامل اصلی این تفاهم و همکاری در آموزش و پرورش قرآن است و همین امر موجب وحدت بین ما شده است.

مسیب زاده افزود : قدردانی از اولیا و کوشش در مسیر علم و دانش را دو عامل در موفقیت دانش آموزان است و نبايد از آن غافل شد .

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش ادامه داد : انتظار من از شما سفیران قرآنی جذب دیگر دانش آموزان به این حوزه و الگو شدن برای دیگر افراد و توسعه و گسترش فرهنگ قرآنی است.

وي حفظ موضوعی آیات الهی، مراسم آغازین و ختم قرآن و شناخت سیره ائمه را از عوامل اصلی آموزش سبک زندگی خواند و خواستار اجرایی شدن فرهنگ اقامه نماز در مدارس شد.

مدرسه ، محور همه فعالیت های ما در آموزش و پرورش است

فروش بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author