مدارس كانون اصلي برای تشکل های قرآنی دانش آموزان باشند

مدارس كانون اصلي برای تشکل های قرآنی دانش آموزان باشند

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از پانا، پيش ازظهرامروز حمیدرضا کفاش در سومین دوره توانمندسازی مدیران مراکز دارالقرآن آموزش و پرورش سراسر کشور که در مسجد نور اردوگاه شهید باهنر برگزار شد اظهار کرد:  باید به وزیر آموزش و پرورش به دلیل 2 مدال که از رهبر معظم انقلاب اسلامی دریافت کرده است تبریک بگوییم.

وی ادامه داد: مدال اول این است که در ملاقات دانش آموزان با رهبر ایشان اشاره کردند آموزش و پرورش از مدیریت متدین برخوردار است مدال دوم این است که در دیدار با فرهنگیان ایشان فرمودند وزیر آموزش و پرورش از سلامت فکری و عملی برخوردار است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیرآموزش وپرورش بیان کرد: پس از دستور وزیر آموزش و پرورش 650 دارالقرآن احيا و راه اندازی و فعاليت ها در آن تثبیت شد.

کفاش تصریح کرد: امیدوارم برنامه در سال 95 تقویت و ارتقا یابد حتی با وجود مشکلات مالی در به سازی نیروهای انسانی بهتر از گذشته عمل کنیم تا این مدارس بتوانند مرکزی برای تشکل های قرآنی دانش آموزان و ارتقای سطح معلومات و رفتار قرآنی در آموزش و پرورش باشد.

وی افزود: در این 3 روز بیش از 650 مدیر قرآنی حضور دارند که از محضر اساتید قرآنی بهره مند خواهند شد تا با ارتقای کیفیت داشته های خود تلاش کنند در ماه رمضان و تابستان به عنوان بهترین مراکز تامین اوقات فراغت دانش آموزان و غنی سازی فضای معنوی را داشته باشند.

مدارس كانون اصلي برای تشکل های قرآنی دانش آموزان باشند

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از پانا، پيش ازظهرامروز حمیدرضا کفاش در سومین دوره توانمندسازی مدیران مراکز دارالقرآن آموزش و پرورش سراسر کشور که در مسجد نور اردوگاه شهید باهنر برگزار شد اظهار کرد:  باید به وزیر آموزش و پرورش به دلیل 2 مدال که از رهبر معظم انقلاب اسلامی دریافت کرده است تبریک بگوییم.

وی ادامه داد: مدال اول این است که در ملاقات دانش آموزان با رهبر ایشان اشاره کردند آموزش و پرورش از مدیریت متدین برخوردار است مدال دوم این است که در دیدار با فرهنگیان ایشان فرمودند وزیر آموزش و پرورش از سلامت فکری و عملی برخوردار است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیرآموزش وپرورش بیان کرد: پس از دستور وزیر آموزش و پرورش 650 دارالقرآن احيا و راه اندازی و فعاليت ها در آن تثبیت شد.

کفاش تصریح کرد: امیدوارم برنامه در سال 95 تقویت و ارتقا یابد حتی با وجود مشکلات مالی در به سازی نیروهای انسانی بهتر از گذشته عمل کنیم تا این مدارس بتوانند مرکزی برای تشکل های قرآنی دانش آموزان و ارتقای سطح معلومات و رفتار قرآنی در آموزش و پرورش باشد.

وی افزود: در این 3 روز بیش از 650 مدیر قرآنی حضور دارند که از محضر اساتید قرآنی بهره مند خواهند شد تا با ارتقای کیفیت داشته های خود تلاش کنند در ماه رمضان و تابستان به عنوان بهترین مراکز تامین اوقات فراغت دانش آموزان و غنی سازی فضای معنوی را داشته باشند.

مدارس كانون اصلي برای تشکل های قرآنی دانش آموزان باشند

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author