مجلس منتظر گزارش بانک مرکزی در مورد غارت ۲ میلیارد دلاری اموال ایران است/ قوای ۳گانه بعد از دریافت گزارش تصمیم‌گیری خواهندکرد

مجلس منتظر گزارش بانک مرکزی در مورد غارت ۲ میلیارد دلاری اموال ایران است/ قوای ۳گانه بعد از دریافت گزارش تصمیم‌گیری خواهندکرد
نایب رئیس مجلس، در مورد برداشت دو میلیارد دلاری توسط آمریکا از اموال ایران، گفت: مجلس و قوای ۳گانه بعد از دریافت گزارشی از بانک مرکزی در این مورد تصمیمات لازم را اتخاذ خواهند کرد.

مجلس منتظر گزارش بانک مرکزی در مورد غارت ۲ میلیارد دلاری اموال ایران است/ قوای ۳گانه بعد از دریافت گزارش تصمیم‌گیری خواهندکرد

نایب رئیس مجلس، در مورد برداشت دو میلیارد دلاری توسط آمریکا از اموال ایران، گفت: مجلس و قوای ۳گانه بعد از دریافت گزارشی از بانک مرکزی در این مورد تصمیمات لازم را اتخاذ خواهند کرد.
مجلس منتظر گزارش بانک مرکزی در مورد غارت ۲ میلیارد دلاری اموال ایران است/ قوای ۳گانه بعد از دریافت گزارش تصمیم‌گیری خواهندکرد

آپدیت نود 32 ورژن 5

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author