مجلس دانش آموزی فصل مشترک دانش آموزان و آموزش و پرورش است

مجلس دانش آموزی فصل مشترک دانش آموزان و آموزش و پرورش است

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ؛ حمیدرضا کفاش در مراسم تجدیدمیثاق نمایندگان مجلس هشتم با آرمانهای امام خمینی (ره) که در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد اظهار كرد: امروز در خدمت 150 نماینده مجلس دانش آموزی سراسر کشور هستیم باید گفت در دولت تدبیر و امید مجلس هفتم فعالیت خود را آغاز کرد و سال گذشته اختتامیه این مجلس برگزار شد . نمایندگان مجلس هشتم نیز در سال 94 با انتخاب مستقیم دانش آموزان انتخاب شدند که می توان گفت یکی از مجالس مردمی در جهان است.

وی افزود: نمایندگان مجلس هشتم دانش آموزی در اسفندماه اعتبارنامه خود را دریافت کردند و اکنون در آستانه سال تحصیلی جدید اولین اجلاس سراسری خود را در تهران برگزار می کنند که روز اول آن با کلاسهای اخلاق نمایندگی، آئین نامه مجلس ، الزامات ارتباطات نمایندگان دانش آموزی و سپس مراسم تجدیدمیثاق با ارمان های امام راحل و بررسی اسناد بالادستی در آموزش و پرورش و کلاس الزامات فرهنگی در فضای مجازی را خواهند داشت.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: فردا نیز مراسم تحلیف نمایندگان ، انتخاب هیات رئیسه و نطق های رسمی را داریم که پس از انتخاب هیات رئیسه سندهای مشورتی را مورد بررسی قرار می دهند و علاوه بر این فوق برنامه هایی را توسط دبیرخانه مجلس دانش آموزی برای آنها در نظر گرفته ایم که مدت آن 3 روز است .

وی افزود: مجلس دانش آموزی یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران و فصل مشترک دانش آموزان و آموزش و پرورش است. خوشبختانه از بعد مشورتی تا کنون برکت های خوبی نصیب آموزش و پرورش شده است دانش آموزان باید در این مجلس مشارکت جویی و مشارکت پذیری را بیاموزند و این حرکت را به یک حرکت ملی جانانه تبدیل کنند.

کفاش ادامه داد: از 150 نماینده مجلس دانش آموزی 75 نفر دختر و 75 نفر پسر هستند که 5 نفر از آنها از اقلیتهای مذهبی، 2 نفر ازمدارس خارج از کشور و 2 نفر از دانش آموزان با نیازهای ویژه هستند.

مجلس دانش آموزی فصل مشترک دانش آموزان و آموزش و پرورش است

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ؛ حمیدرضا کفاش در مراسم تجدیدمیثاق نمایندگان مجلس هشتم با آرمانهای امام خمینی (ره) که در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد اظهار كرد: امروز در خدمت 150 نماینده مجلس دانش آموزی سراسر کشور هستیم باید گفت در دولت تدبیر و امید مجلس هفتم فعالیت خود را آغاز کرد و سال گذشته اختتامیه این مجلس برگزار شد . نمایندگان مجلس هشتم نیز در سال 94 با انتخاب مستقیم دانش آموزان انتخاب شدند که می توان گفت یکی از مجالس مردمی در جهان است.

وی افزود: نمایندگان مجلس هشتم دانش آموزی در اسفندماه اعتبارنامه خود را دریافت کردند و اکنون در آستانه سال تحصیلی جدید اولین اجلاس سراسری خود را در تهران برگزار می کنند که روز اول آن با کلاسهای اخلاق نمایندگی، آئین نامه مجلس ، الزامات ارتباطات نمایندگان دانش آموزی و سپس مراسم تجدیدمیثاق با ارمان های امام راحل و بررسی اسناد بالادستی در آموزش و پرورش و کلاس الزامات فرهنگی در فضای مجازی را خواهند داشت.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: فردا نیز مراسم تحلیف نمایندگان ، انتخاب هیات رئیسه و نطق های رسمی را داریم که پس از انتخاب هیات رئیسه سندهای مشورتی را مورد بررسی قرار می دهند و علاوه بر این فوق برنامه هایی را توسط دبیرخانه مجلس دانش آموزی برای آنها در نظر گرفته ایم که مدت آن 3 روز است .

وی افزود: مجلس دانش آموزی یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران و فصل مشترک دانش آموزان و آموزش و پرورش است. خوشبختانه از بعد مشورتی تا کنون برکت های خوبی نصیب آموزش و پرورش شده است دانش آموزان باید در این مجلس مشارکت جویی و مشارکت پذیری را بیاموزند و این حرکت را به یک حرکت ملی جانانه تبدیل کنند.

کفاش ادامه داد: از 150 نماینده مجلس دانش آموزی 75 نفر دختر و 75 نفر پسر هستند که 5 نفر از آنها از اقلیتهای مذهبی، 2 نفر ازمدارس خارج از کشور و 2 نفر از دانش آموزان با نیازهای ویژه هستند.

مجلس دانش آموزی فصل مشترک دانش آموزان و آموزش و پرورش است

شبکه خانگی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author