مجلس دانش آموزي نماد تمرين دموکراسی، قانونگرایی و قانون پذیری درجامعه است

مجلس دانش آموزي نماد تمرين دموکراسی، قانونگرایی و قانون پذیری درجامعه است

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ؛ پيش از ظهرامروز عبدالرسول عمادی در مراسم افتتاحیه هشتمین مجلس دانش آموزی كه درمحل ساختمان قديم مجلس شوراي اسلامي درحال برگزاري است، اظهار كرد: ما باید مجلس دانش آموزی را قدر بدانیم چون نظام قانونگذاری ما از آن مایه خواهد گرفت و شما این تجربه را سرمایه ای برای قانونگذاری در آینده کشور خواهید کرد.
وی افزود: مجلس نماد هویت مشارکت جویی مردم در قانونگذاری و قانون ترجمان اجتماعی عقل است. هر چقدر عقل بهتر کار کند بهتر زندگی خواهیم کرد. تفاوت جوامع هم در قوانین آنها است. به عبارتی دیگر قانون ترجمان عقل در عرصه عمل اجتماعی است.

رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش در خصوص اهمیت وضع قوانین و انواع وضع قوانین در جوامع دنیا گفت: ما قانون را بر مبنای دموکراسی وضع می کنیم. بشر بعد از تجربه های گونه های مختلف زندگی در صده های مختلف دموکراسی را برگزید. دموکراسی مقدس نیست بلکه مقدر است و مجلس نماد دموکراسی است. دموکراسی یعنی همه به یک اندازه آزاد باشند و به یک اندازه حق داشته باشند.
وی با اشاره به نقش مجلس دانش آموزی در تمرین دموکراسی گفت: ما در مجلس دانش آموزی ضمن اینکه نیاز داریم دموکراسی، قانونگرایی و قانون پذیری را تمرین کنیم وظیفه داریم مشکلات جامعه مان را از منظر رابطه با قانون شناسایی کنیم. اینکه مشکلاتمان در حوزه قانون کجاست.
عمادی با خطاب قرار دادن نمایندگان مجلس دانش آموزی گفت: در جامعه ما چندمسئله در این زمینه وجود دارد یکی اینکه اهمیت قانون را در نیافتیم و نمی دانیم هرج و مرج چه آسیبی به جامعه می زند. دوم تمایل افراد به قانون گریزی است. شما نمایندگان مجلس دانش آموزی اگر در جلسات مجلس شورای اسلامی شرکت کنید ضعف فرهنگ قانون گذاری را همانجا هم مشاهده می کنید . به نظر من مجلس دانش آموزی فرصت خوبی است تا در این زمینه تمرکز کنیم و این مشکلات را رفع کنیم.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات ما تعدد مراجع قانونگذاری است. الان در آموزش و پرورش سه مرجع قانونگذاری وجود دارد؛ مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش. حال انکه قانون را باید کم، کوتاه، آسان یاب و قابل اجرا کنیم ؛ بنابراین ما مشکلاتی در قانونگذاری و قانونگرایی داریم که باید روی آن کار کنید.
رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش مجلس دانش آموزی را نمادی از نگاه اصلاح طلبانه به فضای اجتماعی سیاسی ایران قلمداد کرد و گفت: اجرای قانون شوراهای آموزش و پرورش نیز گام بلندی در تحقق دموکراسی در ایران بود. امیدواریم این جریان در آینده تقویت شود و به رشد و توسعه جریان قانونگرایی در ایران کمک کند.
وي خاطرنشان كرد: دغدغه بزرگ ما عدم توازن بین آموزش و پرورش است. به عنوان رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش این دغدغه را دارم که ما همیشه از آموزشهای دانش آموزان امتحان می گیریم و ارزشیابی رفتاری تربیتی نداریم.
عمادی به دغدغه کنکور به عنوان یک معضل بزرگ و دغدغه اصلی در ایران اشاره کرد و گفت: امروز قرار است 85 درصد ظرفیت دانشگاه از ظرفیت کنکور آزاد شود و این کار به زودی عملی خواهد شد. رقابت برای کرسی های دانشگاه های مهم باید به یک طیف پر انرژی و تیزهوش محدود شود و بقیه در سایر دانشگاه ها ثبت نام کنند و درس بخوانند.

مجلس دانش آموزي نماد تمرين دموکراسی، قانونگرایی و قانون پذیری درجامعه است

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ؛ پيش از ظهرامروز عبدالرسول عمادی در مراسم افتتاحیه هشتمین مجلس دانش آموزی كه درمحل ساختمان قديم مجلس شوراي اسلامي درحال برگزاري است، اظهار كرد: ما باید مجلس دانش آموزی را قدر بدانیم چون نظام قانونگذاری ما از آن مایه خواهد گرفت و شما این تجربه را سرمایه ای برای قانونگذاری در آینده کشور خواهید کرد.
وی افزود: مجلس نماد هویت مشارکت جویی مردم در قانونگذاری و قانون ترجمان اجتماعی عقل است. هر چقدر عقل بهتر کار کند بهتر زندگی خواهیم کرد. تفاوت جوامع هم در قوانین آنها است. به عبارتی دیگر قانون ترجمان عقل در عرصه عمل اجتماعی است.

رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش در خصوص اهمیت وضع قوانین و انواع وضع قوانین در جوامع دنیا گفت: ما قانون را بر مبنای دموکراسی وضع می کنیم. بشر بعد از تجربه های گونه های مختلف زندگی در صده های مختلف دموکراسی را برگزید. دموکراسی مقدس نیست بلکه مقدر است و مجلس نماد دموکراسی است. دموکراسی یعنی همه به یک اندازه آزاد باشند و به یک اندازه حق داشته باشند.
وی با اشاره به نقش مجلس دانش آموزی در تمرین دموکراسی گفت: ما در مجلس دانش آموزی ضمن اینکه نیاز داریم دموکراسی، قانونگرایی و قانون پذیری را تمرین کنیم وظیفه داریم مشکلات جامعه مان را از منظر رابطه با قانون شناسایی کنیم. اینکه مشکلاتمان در حوزه قانون کجاست.
عمادی با خطاب قرار دادن نمایندگان مجلس دانش آموزی گفت: در جامعه ما چندمسئله در این زمینه وجود دارد یکی اینکه اهمیت قانون را در نیافتیم و نمی دانیم هرج و مرج چه آسیبی به جامعه می زند. دوم تمایل افراد به قانون گریزی است. شما نمایندگان مجلس دانش آموزی اگر در جلسات مجلس شورای اسلامی شرکت کنید ضعف فرهنگ قانون گذاری را همانجا هم مشاهده می کنید . به نظر من مجلس دانش آموزی فرصت خوبی است تا در این زمینه تمرکز کنیم و این مشکلات را رفع کنیم.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات ما تعدد مراجع قانونگذاری است. الان در آموزش و پرورش سه مرجع قانونگذاری وجود دارد؛ مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش. حال انکه قانون را باید کم، کوتاه، آسان یاب و قابل اجرا کنیم ؛ بنابراین ما مشکلاتی در قانونگذاری و قانونگرایی داریم که باید روی آن کار کنید.
رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش مجلس دانش آموزی را نمادی از نگاه اصلاح طلبانه به فضای اجتماعی سیاسی ایران قلمداد کرد و گفت: اجرای قانون شوراهای آموزش و پرورش نیز گام بلندی در تحقق دموکراسی در ایران بود. امیدواریم این جریان در آینده تقویت شود و به رشد و توسعه جریان قانونگرایی در ایران کمک کند.
وي خاطرنشان كرد: دغدغه بزرگ ما عدم توازن بین آموزش و پرورش است. به عنوان رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش این دغدغه را دارم که ما همیشه از آموزشهای دانش آموزان امتحان می گیریم و ارزشیابی رفتاری تربیتی نداریم.
عمادی به دغدغه کنکور به عنوان یک معضل بزرگ و دغدغه اصلی در ایران اشاره کرد و گفت: امروز قرار است 85 درصد ظرفیت دانشگاه از ظرفیت کنکور آزاد شود و این کار به زودی عملی خواهد شد. رقابت برای کرسی های دانشگاه های مهم باید به یک طیف پر انرژی و تیزهوش محدود شود و بقیه در سایر دانشگاه ها ثبت نام کنند و درس بخوانند.

مجلس دانش آموزي نماد تمرين دموکراسی، قانونگرایی و قانون پذیری درجامعه است

خبر فرهنگیان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author