مبنای کار در استقرار پایه دهم توزیع متوازن نيروي انسانی است

مبنای کار در استقرار پایه دهم توزیع متوازن نيروي انسانی است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، قربانعلی افشانی در گردهمایی مشترک معاونین آموزش متوسطه و روسای ادارات مشاوره استان های سراسر کشور که در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد در خصوص موضوع هدایت تحصیلی دانش آموزان و استقرار پایه دهم در دوره متوسطه دوم اظهاركرد: استقرار پایه دهم در دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی 96-95 باید بر اساس ساماندهی فضا، جدول دروس و ساماندهی نیروی انسانی باشد.

مدیرکل آموزش متوسطه نظری آموزش و پرورش با اشاره به اینکه بحث ساماندهی نیروی انسانی و فضا برای استقرار پایه دهم در 9 استان نهایی شده است تصريح كرد : معاونان آموزش متوسطه استان ها آمار کلاس ها و نیروهای درس را که برای این پایه لازم است به دفتر متوسطه نظری ارسال کنند .

وی در خصوص جدول دروس و توزیع متوازن رشته ها خاطرنشان کرد: باید مشخص شود که برای هر دانش آموز چه تعداد کتب درسی در پایه دهم لازم است لذا شما معاونان آموزش متوسطه استان ها باید مشخص کنید در هر شاخه چه تعداد کتب درسی توزیع شود.

افشاني بيان کرد: تعداد ساعت دروس به خصوص ساعت آزمایشگاه در پایه دهم مورد بحث است. باید نیروی انسانی درس آزمایشگاه به تعداد مشخص شود.

مدیرکل آموزش متوسطه نظری آموزش و پرورش افزود : در جدول زمانبندی دروس برای هر معاونت مشخص شده است که تا پایان هر ماه چه اقدامی باید انجام دهد طبق این جدول پیش بینی شده استقرار پایه دهم با مشکل مواجه نخواهد شد.

وي به ملاک های انتخاب نیروی انسانی اشاره کرد و افزود : نیروهای كه موظف هستند و ابلاغ  گرفته اند می توانند در این پایه به دانش آموزان آموزش دهند و در اين پايه نبايد از نیروهای حق التدریس استفاده شود.

مبنای کار در استقرار پایه دهم توزیع متوازن نيروي انسانی است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، قربانعلی افشانی در گردهمایی مشترک معاونین آموزش متوسطه و روسای ادارات مشاوره استان های سراسر کشور که در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد در خصوص موضوع هدایت تحصیلی دانش آموزان و استقرار پایه دهم در دوره متوسطه دوم اظهاركرد: استقرار پایه دهم در دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی 96-95 باید بر اساس ساماندهی فضا، جدول دروس و ساماندهی نیروی انسانی باشد.

مدیرکل آموزش متوسطه نظری آموزش و پرورش با اشاره به اینکه بحث ساماندهی نیروی انسانی و فضا برای استقرار پایه دهم در 9 استان نهایی شده است تصريح كرد : معاونان آموزش متوسطه استان ها آمار کلاس ها و نیروهای درس را که برای این پایه لازم است به دفتر متوسطه نظری ارسال کنند .

وی در خصوص جدول دروس و توزیع متوازن رشته ها خاطرنشان کرد: باید مشخص شود که برای هر دانش آموز چه تعداد کتب درسی در پایه دهم لازم است لذا شما معاونان آموزش متوسطه استان ها باید مشخص کنید در هر شاخه چه تعداد کتب درسی توزیع شود.

افشاني بيان کرد: تعداد ساعت دروس به خصوص ساعت آزمایشگاه در پایه دهم مورد بحث است. باید نیروی انسانی درس آزمایشگاه به تعداد مشخص شود.

مدیرکل آموزش متوسطه نظری آموزش و پرورش افزود : در جدول زمانبندی دروس برای هر معاونت مشخص شده است که تا پایان هر ماه چه اقدامی باید انجام دهد طبق این جدول پیش بینی شده استقرار پایه دهم با مشکل مواجه نخواهد شد.

وي به ملاک های انتخاب نیروی انسانی اشاره کرد و افزود : نیروهای كه موظف هستند و ابلاغ  گرفته اند می توانند در این پایه به دانش آموزان آموزش دهند و در اين پايه نبايد از نیروهای حق التدریس استفاده شود.

مبنای کار در استقرار پایه دهم توزیع متوازن نيروي انسانی است

آپدیت نود32

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author