مانور سراسری پدافند غیر عامل درچهار هزارو 200 مدرسه استان

مانور سراسری پدافند غیر عامل درچهار هزارو 200 مدرسه استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان لرستان ؛ گودرزکریمی فر در مراسم مانور سراسري پدافند غیر عامل ، با بیان اینکه پدافند غیرعامل ماهیتی پیشگیرانه و بازدارنده دارد، افزود: منظور از پدافند غیرعامل، تمامی اقدامات غیر مسلحانه‌ای است که موجب افزایش بازدارندگی و کاهش آسیب‌پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدهای طبیعی و غیر طبیعی درونی و بیرونی است.

کریمی فر اظهار كرد : هدف از برگزاری این مانور را آشنایی دانش آموزان با مسئله پدافند غیرعامل و آمادگی در برابر تهدیدات دشمن و حوادث و سوانح اعلام کرد .

وی  تأکید کرد: آموزش و پرورش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین نهادهای فرهنگی جامعه نقش اساسی در نهادینه کردن فرهنگ پدافند غیرعامل در سطح جامعه برعهده دارد.

مدیر کل  آموزش وپرورش لرستان تصریح کرد  : با توجه به نقش ویژه فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، فرهنگ‌سازی موضوع پدافند غیرعامل از طریق این شبکه‌ها نیز به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم مدنظر آموزش و پرورش قرار گرفته است .

کریمی فر  با بیان اینکه با رعایت اصول پدافند غیرعامل می‌توان آسیب‌ها و خطرهای گوناگون طبیعی و غیرطبیعی که آموزش و پرورش را تهدید می‌کند، به حداقل رساند، افزود: رعایت اصول ایمنی در ساخت مدارس و لوازم و اقلام مورد نیاز برای مواقع بحرانی، فرهنگ سازی استفاده درست از تکنولوژهای ارتباطی نوین و رعایت اصول حفاظتی از جمله مواردی است که مدیران در  اصول پدافند غیرعامل باید به آن توجه کنند  .

وي تصريح کرد: در مقوله فناوری اطلاعات   نیز نحوه پشتیبان‌گیری از اطلاعات سازمانی و چگونگی دسترسی به این اطلاعات از مقوله‌های مرتبط با پدافند غیرعامل در آموزش و پرورش است.

مانور سراسری پدافند غیر عامل درچهار هزارو 200 مدرسه استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان لرستان ؛ گودرزکریمی فر در مراسم مانور سراسري پدافند غیر عامل ، با بیان اینکه پدافند غیرعامل ماهیتی پیشگیرانه و بازدارنده دارد، افزود: منظور از پدافند غیرعامل، تمامی اقدامات غیر مسلحانه‌ای است که موجب افزایش بازدارندگی و کاهش آسیب‌پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدهای طبیعی و غیر طبیعی درونی و بیرونی است.

کریمی فر اظهار كرد : هدف از برگزاری این مانور را آشنایی دانش آموزان با مسئله پدافند غیرعامل و آمادگی در برابر تهدیدات دشمن و حوادث و سوانح اعلام کرد .

وی  تأکید کرد: آموزش و پرورش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین نهادهای فرهنگی جامعه نقش اساسی در نهادینه کردن فرهنگ پدافند غیرعامل در سطح جامعه برعهده دارد.

مدیر کل  آموزش وپرورش لرستان تصریح کرد  : با توجه به نقش ویژه فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، فرهنگ‌سازی موضوع پدافند غیرعامل از طریق این شبکه‌ها نیز به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم مدنظر آموزش و پرورش قرار گرفته است .

کریمی فر  با بیان اینکه با رعایت اصول پدافند غیرعامل می‌توان آسیب‌ها و خطرهای گوناگون طبیعی و غیرطبیعی که آموزش و پرورش را تهدید می‌کند، به حداقل رساند، افزود: رعایت اصول ایمنی در ساخت مدارس و لوازم و اقلام مورد نیاز برای مواقع بحرانی، فرهنگ سازی استفاده درست از تکنولوژهای ارتباطی نوین و رعایت اصول حفاظتی از جمله مواردی است که مدیران در  اصول پدافند غیرعامل باید به آن توجه کنند  .

وي تصريح کرد: در مقوله فناوری اطلاعات   نیز نحوه پشتیبان‌گیری از اطلاعات سازمانی و چگونگی دسترسی به این اطلاعات از مقوله‌های مرتبط با پدافند غیرعامل در آموزش و پرورش است.

مانور سراسری پدافند غیر عامل درچهار هزارو 200 مدرسه استان

تلگرام فارسی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author