كمك بلاعوض 47 هزار يوروي سفارت ژاپن برای احداث 3 واحد آموزشی عشایری در استان خوزستان

كمك بلاعوض 47 هزار يوروي سفارت ژاپن برای احداث 3 واحد آموزشی عشایری در استان خوزستان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خوزستان، سفارت ژاپن درجمهوری اسلامی ایران در یک حرکت انسان دوستانه و در راستای ترویج سواد آموزی و پیگیری مطالبات سازمان جهانی یونسکو نسبت به تخصیص مبلغ 47 هزاریورو به عنوان کمک بلاعوض جهت احداث 3 واحد آموزشی عشایری در استان خوزستان اقدام كرد.

بر اين اساس؛  نیازسنجی ، جا نمایی و مکان یابی احداث مدارس عشایری در سال گذشته با حضور نماینده سفارت ژاپن در استان خوزستان و بازدید منطقه ای در روستاهای عشایری چلو اندیکا و شاهزاده عبدالله اندیکا و همچنین استادشهریار سرقلعه ایذه تعیین و معرفی شد .

گفتنی است ؛ اسفندماه 94 تفاهم نامه با مدیر کل آموزش و پرورش استان خوزستان و مدیر کل عشایر ومناطق کمتر توسعه یافته وزارت آموزش و پرورش و سفارت ژاپن براي اخذ مبلغ مذكور منعقد شد .

كمك بلاعوض 47 هزار يوروي سفارت ژاپن برای احداث 3 واحد آموزشی عشایری در استان خوزستان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خوزستان، سفارت ژاپن درجمهوری اسلامی ایران در یک حرکت انسان دوستانه و در راستای ترویج سواد آموزی و پیگیری مطالبات سازمان جهانی یونسکو نسبت به تخصیص مبلغ 47 هزاریورو به عنوان کمک بلاعوض جهت احداث 3 واحد آموزشی عشایری در استان خوزستان اقدام كرد.

بر اين اساس؛  نیازسنجی ، جا نمایی و مکان یابی احداث مدارس عشایری در سال گذشته با حضور نماینده سفارت ژاپن در استان خوزستان و بازدید منطقه ای در روستاهای عشایری چلو اندیکا و شاهزاده عبدالله اندیکا و همچنین استادشهریار سرقلعه ایذه تعیین و معرفی شد .

گفتنی است ؛ اسفندماه 94 تفاهم نامه با مدیر کل آموزش و پرورش استان خوزستان و مدیر کل عشایر ومناطق کمتر توسعه یافته وزارت آموزش و پرورش و سفارت ژاپن براي اخذ مبلغ مذكور منعقد شد .

كمك بلاعوض 47 هزار يوروي سفارت ژاپن برای احداث 3 واحد آموزشی عشایری در استان خوزستان

بک لینک
label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author