كسب 7 رتبه برتر پرسش مهر 16 رئيس جمهور توسط استان

كسب 7 رتبه برتر پرسش مهر 16 رئيس جمهور توسط استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ایلام؛ علی بیرانوند اظهاركرد: احد صباحي كيا  و مريم خدا رحمي در رشته هنرهاي تجسمي، سيد علي موسوي و سيد مراد رستم پور در رشته ادبي و پژوهشي در بخش فرهنگيان موفق به رتبه برتر شدند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان ايلام  با بيان اين كه علي رضا هاشمي در بخش ادبي و پژوهشي دانش آموزي حائز رتبه برتر شد، تصريح كرد: در بخش دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان استان مسعود اخگر در بخش ادبي و پژوهشي و فرشاد گهتويي رتبه برتر اين دوره از مسابقات پرسش مهر رئيس جمهور را كسب كردند.

كسب 7 رتبه برتر پرسش مهر 16 رئيس جمهور توسط استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ایلام؛ علی بیرانوند اظهاركرد: احد صباحي كيا  و مريم خدا رحمي در رشته هنرهاي تجسمي، سيد علي موسوي و سيد مراد رستم پور در رشته ادبي و پژوهشي در بخش فرهنگيان موفق به رتبه برتر شدند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان ايلام  با بيان اين كه علي رضا هاشمي در بخش ادبي و پژوهشي دانش آموزي حائز رتبه برتر شد، تصريح كرد: در بخش دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان استان مسعود اخگر در بخش ادبي و پژوهشي و فرشاد گهتويي رتبه برتر اين دوره از مسابقات پرسش مهر رئيس جمهور را كسب كردند.

كسب 7 رتبه برتر پرسش مهر 16 رئيس جمهور توسط استان

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author