كسب 18 مدال رنگارنگ در مسابقات گوی رانی و دو ومیدانی کشوري توسط دانش آموزان استتثنايي استان گيلان

كسب 18 مدال رنگارنگ در مسابقات گوی رانی و دو ومیدانی کشوري توسط دانش آموزان استتثنايي استان گيلان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گیلان، دراین مسابقات که در همدان برگزار شد، محمد رحمتی در رشته پرتاب وزنه ویژه  دانش آموزان کم توان ذهنی ، محمد رضا اسماعیلی در 45 متر دو و میدانی دانش آموزان سندروم داون ، حسن طایفه در دو و میدانی ماده 20 متر، امیرحسین علی نژاد، اشکان الماسی ، پویا محمد پور هر سه در رشته گوی رانی در رده انفرادی و تیم گوی رانی ویژه سندروم داون مقامهای اول را کسب کردند.

براين اساس، امیرحسین اسماعیلی در رشته بوچیا واحمد رضا بهرام نژاد، سعید پور قلی،مبین نظری و محمد رحمتی در رشته دو ومیدانی 4در100متر، اشکان الماسی و امیرحسین علی نژاد در رشته گوی رانی دونفره ویژه دانش آموزان سندروم داون و عرفان فلاحی در رشته پرش طول ویژه سندروم داون رتبه های دوم را از آن خود کردند. در این مسابقات مبین نظری در رشته پرش طول، محمد رحمتی در رشته 100 متر دانش آموزان کم توان ذهنی و تیم دو ومیدانی دانش آموزان کم توان ذهنی در رده تیمی عنوان های سوم را به دست آوردند.

كسب 18 مدال رنگارنگ در مسابقات گوی رانی و دو ومیدانی کشوري توسط دانش آموزان استتثنايي استان گيلان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گیلان، دراین مسابقات که در همدان برگزار شد، محمد رحمتی در رشته پرتاب وزنه ویژه  دانش آموزان کم توان ذهنی ، محمد رضا اسماعیلی در 45 متر دو و میدانی دانش آموزان سندروم داون ، حسن طایفه در دو و میدانی ماده 20 متر، امیرحسین علی نژاد، اشکان الماسی ، پویا محمد پور هر سه در رشته گوی رانی در رده انفرادی و تیم گوی رانی ویژه سندروم داون مقامهای اول را کسب کردند.

براين اساس، امیرحسین اسماعیلی در رشته بوچیا واحمد رضا بهرام نژاد، سعید پور قلی،مبین نظری و محمد رحمتی در رشته دو ومیدانی 4در100متر، اشکان الماسی و امیرحسین علی نژاد در رشته گوی رانی دونفره ویژه دانش آموزان سندروم داون و عرفان فلاحی در رشته پرش طول ویژه سندروم داون رتبه های دوم را از آن خود کردند. در این مسابقات مبین نظری در رشته پرش طول، محمد رحمتی در رشته 100 متر دانش آموزان کم توان ذهنی و تیم دو ومیدانی دانش آموزان کم توان ذهنی در رده تیمی عنوان های سوم را به دست آوردند.

كسب 18 مدال رنگارنگ در مسابقات گوی رانی و دو ومیدانی کشوري توسط دانش آموزان استتثنايي استان گيلان

ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author