كسب مقام قهرمانی مسابقات کشوری دوره متوسطه اول توسط دانش آموزان شهرستان هاي تهران

كسب مقام قهرمانی مسابقات کشوری دوره متوسطه اول توسط دانش آموزان شهرستان هاي تهران

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهرستان هاي تهران، رقابت های بسکتبال دانش آموزان دوره متوسطه اول، از سری مسابقات سی و سومین دوره رقابت های ورزشی دانش آموزان پسر کشور به میزبانی اراک، با قهرمانی تیم به پایان رسید.

بر اين اساس، رقابت های بسکتبال دانش آموزان پسر کشور در دوره متوسطه اول با حضور 25 تیم از استان های مختلف کشور از 28 مرداد تا یک شهریور ماه در اراک برگزار شد.

بر اساس اين گزارش، تیم خراسان رضوی و اصفهان نیز به ترتیب عناوین دوم و سوم این دوره از مسابقات را از خود کردند.

كسب مقام قهرمانی مسابقات کشوری دوره متوسطه اول توسط دانش آموزان شهرستان هاي تهران

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهرستان هاي تهران، رقابت های بسکتبال دانش آموزان دوره متوسطه اول، از سری مسابقات سی و سومین دوره رقابت های ورزشی دانش آموزان پسر کشور به میزبانی اراک، با قهرمانی تیم به پایان رسید.

بر اين اساس، رقابت های بسکتبال دانش آموزان پسر کشور در دوره متوسطه اول با حضور 25 تیم از استان های مختلف کشور از 28 مرداد تا یک شهریور ماه در اراک برگزار شد.

بر اساس اين گزارش، تیم خراسان رضوی و اصفهان نیز به ترتیب عناوین دوم و سوم این دوره از مسابقات را از خود کردند.

كسب مقام قهرمانی مسابقات کشوری دوره متوسطه اول توسط دانش آموزان شهرستان هاي تهران

کیمیا دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author