كسب مقام دوم درمسابقات علمی وعملی هنرستانهای فنی وحرفه ای توسط دانش آموز گلستاني

كسب مقام دوم درمسابقات علمی وعملی هنرستانهای فنی وحرفه ای توسط دانش آموز گلستاني

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گلستان، رضا آرخی هنرجوی هنرستان قدس مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ترکمن دررشته مکانیک موتورهای دریایی ، رتبه دوم کشور درمسابقات علمی وعملی هنرستانهای فنی وحرفه ای را کسب کرد.

گفتني است، آی تکین آرخی  هنرجوی رشته مدیریت خانواده هنرستان شهدای غزه  شهرستان نیز موفق به کسب رتبه برترکشوری درمرحله تئوری مسابقات علمی وکاربدی شد که مرحله عملی کشوری آن در تیرماه سالجاری دراستان خراسان رضوی برگزارخواهد مي شود.

كسب مقام دوم درمسابقات علمی وعملی هنرستانهای فنی وحرفه ای توسط دانش آموز گلستاني

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گلستان، رضا آرخی هنرجوی هنرستان قدس مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ترکمن دررشته مکانیک موتورهای دریایی ، رتبه دوم کشور درمسابقات علمی وعملی هنرستانهای فنی وحرفه ای را کسب کرد.

گفتني است، آی تکین آرخی  هنرجوی رشته مدیریت خانواده هنرستان شهدای غزه  شهرستان نیز موفق به کسب رتبه برترکشوری درمرحله تئوری مسابقات علمی وکاربدی شد که مرحله عملی کشوری آن در تیرماه سالجاری دراستان خراسان رضوی برگزارخواهد مي شود.

كسب مقام دوم درمسابقات علمی وعملی هنرستانهای فنی وحرفه ای توسط دانش آموز گلستاني

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author