كسب عنوان كشوری جشنواره تجارب برتر تربیتی توسط معلم ايلامي

كسب عنوان كشوری جشنواره تجارب برتر تربیتی توسط معلم ايلامي

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ايلام، علي بيرانوند  با بيان اين كه در جشنواره تجارب برتر تربیتی استان بیش از 242 نفر از همکاران حضور داشتند ، اظهاركرد: سعديه استرون فرهنگي دهلراني، با كسب امتيازات لازم عنوان برتركشوري را كسب كرد.

مدیرکل آموزش وپرورش استان ايلام تصريح كرد: این جشنواره با هدف حضور معلمان درعرصه های پژوهشی و تحقیقاتی ، شناسایی استعداد ها ومنابع انسانی توانمند در عرصه امور تربیتی، تولید آثار فرادستی در زمینه پرورشی وانتشار یافته های پژوهشی ، توسعه فضای رقابتی سازنده وارتقای كیفیت خدمات تربیتی انجام گرفت.

وي خاطرنشان كرد: جشنواره تجارب برترتربیتی 30 و31 تیر ماه در شهر شیراز برگزار می شود و از 34 برگزیده بر اساس امتیازات کسب شده  تقدیر به عمل خواهد آمد.

كسب عنوان كشوری جشنواره تجارب برتر تربیتی توسط معلم ايلامي

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ايلام، علي بيرانوند  با بيان اين كه در جشنواره تجارب برتر تربیتی استان بیش از 242 نفر از همکاران حضور داشتند ، اظهاركرد: سعديه استرون فرهنگي دهلراني، با كسب امتيازات لازم عنوان برتركشوري را كسب كرد.

مدیرکل آموزش وپرورش استان ايلام تصريح كرد: این جشنواره با هدف حضور معلمان درعرصه های پژوهشی و تحقیقاتی ، شناسایی استعداد ها ومنابع انسانی توانمند در عرصه امور تربیتی، تولید آثار فرادستی در زمینه پرورشی وانتشار یافته های پژوهشی ، توسعه فضای رقابتی سازنده وارتقای كیفیت خدمات تربیتی انجام گرفت.

وي خاطرنشان كرد: جشنواره تجارب برترتربیتی 30 و31 تیر ماه در شهر شیراز برگزار می شود و از 34 برگزیده بر اساس امتیازات کسب شده  تقدیر به عمل خواهد آمد.

كسب عنوان كشوری جشنواره تجارب برتر تربیتی توسط معلم ايلامي

خبرگزاری دانشگاه های کشور

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author