كسب تنديس طلايي جهاني توسط دانش آموز بجنوردي

كسب تنديس طلايي جهاني توسط دانش آموز بجنوردي

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان خراسان شمالي ، طرح ميكائيل حميدي دانش آموز دبيرستان شهيد رجايي بجنورد در ليست 5 طرح طلايي جهان قرارگرفت و تنديس طلا را به خود اختصاص داد.

بر اساس اين گزارش ، طرح اين دانش آموز بجنوردي با عنوان « سنتز سبز نانو ذرات نقره و استفاده ي آن در بسته بندي» به صورت سخنراني در اين جشنواره ارائه شد.

كسب تنديس طلايي جهاني توسط دانش آموز بجنوردي

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان خراسان شمالي ، طرح ميكائيل حميدي دانش آموز دبيرستان شهيد رجايي بجنورد در ليست 5 طرح طلايي جهان قرارگرفت و تنديس طلا را به خود اختصاص داد.

بر اساس اين گزارش ، طرح اين دانش آموز بجنوردي با عنوان « سنتز سبز نانو ذرات نقره و استفاده ي آن در بسته بندي» به صورت سخنراني در اين جشنواره ارائه شد.

كسب تنديس طلايي جهاني توسط دانش آموز بجنوردي

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author