كار اصلي آموزش و پرورش، تربيت متوازن دانش آموزان بر مبناي سند تحول بنيادين است

كار اصلي آموزش و پرورش، تربيت متوازن دانش آموزان بر مبناي سند تحول بنيادين است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از سیستان و بلوچستان ، حميد رضا كفاش در جلسه شوراي معاونين استان كه در سالن كنفرانس خانه معلم زاهدان برگزار شد، اظهاركرد : در سیستان و بلوچستان نیازمند وحدت و همدلی هستیم و باید در این استان به هویت های دینی بیشتر از جاهای دیگر بپردازیم، این استان نیازمند خوش فکری، قناعت و وقار است که خوشبختانه تمامی این موارد در شخصیت مدیریت آن وجود دارد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزير آموزش و پرورش افزود : یکسان سازی اندیشه ها نه ممکن است و نه لازم بلکه تقریب اندیشه ها ممکن و لازم است .

وي خاطرنشان کرد : بزرگترین اشتباه افکار عمومی این است که فکر کنند امور تربیتی فقط وظیفه تربیت را بر عهده دارد .

كفاش با اشاره به اینکه سند تحول بنیادین سند تربیت است افزود : امور تربیتی بخشی در آموزش و پرورش است که وظایفی بر عهده دارد که هم لازم است و هم باید استمرار داشته باشد .

معاون پرورشی و فرهنگی وزير آموزش و پرورش خاطر نشان کرد : تلفیق در برنامه ریزی و تفکیک در اجرا یک اصل مهم است  در آموزش و پرورش بخشی از تربیت، سامان داده می شود نه همه آن به همین دلیل تمام حوزه های مختلف جامعه در تربیت افراد جامعه نقش دارند.

کفاش با اشاره به اینکه خروجی سند تحول بنیادین و کار اصلی آموزش و پرورش همان تربیت است اظهاركرد : تاکید بر فعالیت های دانش آموزی و تشکل های دانش آموزی و فعالیت آنها از ضروریات است . کار را به دانش آموزان واگذار کنید تا برای آینده آماده شوند .

وی با اشاره به اینکه جوان باوری و ایجاد زمینه برای بروز اندیشه را جدی بگیریم و تقویت کنیم بیان کرد : نیازمند توسعه روابط عاطفی ، مهر و محبت و عشق و علاقه در بین دانش آموزان هستیم چرا که آگاهی دادن به کودکان برای فهمیدن ، بودن و ماندن مهم است .

معاون پرورشی و فرهنگی وزير آموزش و پرورش تصريح کرد : ادبیات ما به اندازه ای غنی است که هر چقدر آن را توسعه دهیم و فرزندانمان تکرار کنند به هدف رسیده ایم و در نتیجه بچه ها به اشعار غربی روی نمی آورند، اما زمانی که شعرهای ملی و مذهبی را گم کرده و از آن  فاصله گرفته ایم اشعار بی مصرف غرب جای آن را گرفته است.

وی ادامه داد: سیستان و بلوچستان جزء استان های بی نظیری است که دچار سلایق سیاسی در دوره های مختلف نشده و تعلیم و تربیت مدنظر مسئولان آن بوده است و  مسئولان آن با توجه به امکانات تلاش و خدمت کرده اند.

كفاش تصریح کرد : در صورتی که زبان شکر را به نسل جدید بیاموزیم در جامعه نماز هم نهادینه می شود، در غیر اینصورت افراد طلبکاری تربیت خواهند شد چراکه کلید تربیت دست ماست تا فرزندان را سپاسگزار تربیت کنیم.

وی افزود: سند تحول بنیادین 6 ساحت تربیتی را مطرح نموده است و واژه های ساحت های 6 گانه می تواند ما را به هدف برساند زیرا اگر فرد،  فقط در یک ساحت رشد کند نامتوازن خواهد بود .

کفاش بیان کرد: تشکل های دانش آموزی حیطه تربیت اجتماعی و سیاسی است و رسالت سازمان دانش آموزی نیز تربیت اجتماعی دانش آموزان است . اگر در حوزه تربیت سیاسی و اجتماعی خوب کار کنیم فرد علاوه بر مقید بودن به خود به دبیران هم احترام می گذارد و حرکات خودخواهی  پیش نمی آید.

وی گفت: افراط در ساحت علمی ، فناوری و آموزش و پرورش یعنی دوری از 5 ساحت اولیه و اگر مربیان، مدیران و والدین در تربیت به مجموع ساحت هایی که سند بنیادین به آن اشاره کرده بنگرند تربیت معقول خواهد شد.

كفاش با بیان این که باید به جوان باوری و واگذاری فعالیت ها به دانش آموزان در قالب تشکل های دانش آموزی توجه کرد، افزود: جوانان می توانند به میدان بیایند و باید کارها را به آنها سپرد، 36 هزار دانش آموز شهید نشان از جوان باوری امام (ره) است و اگر این جوان باوری نبود جمهوری اسلامی نداشتیم و تسخیر لانه جاسوسی هم انجام نمی شد

كار اصلي آموزش و پرورش، تربيت متوازن دانش آموزان بر مبناي سند تحول بنيادين است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از سیستان و بلوچستان ، حميد رضا كفاش در جلسه شوراي معاونين استان كه در سالن كنفرانس خانه معلم زاهدان برگزار شد، اظهاركرد : در سیستان و بلوچستان نیازمند وحدت و همدلی هستیم و باید در این استان به هویت های دینی بیشتر از جاهای دیگر بپردازیم، این استان نیازمند خوش فکری، قناعت و وقار است که خوشبختانه تمامی این موارد در شخصیت مدیریت آن وجود دارد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزير آموزش و پرورش افزود : یکسان سازی اندیشه ها نه ممکن است و نه لازم بلکه تقریب اندیشه ها ممکن و لازم است .

وي خاطرنشان کرد : بزرگترین اشتباه افکار عمومی این است که فکر کنند امور تربیتی فقط وظیفه تربیت را بر عهده دارد .

كفاش با اشاره به اینکه سند تحول بنیادین سند تربیت است افزود : امور تربیتی بخشی در آموزش و پرورش است که وظایفی بر عهده دارد که هم لازم است و هم باید استمرار داشته باشد .

معاون پرورشی و فرهنگی وزير آموزش و پرورش خاطر نشان کرد : تلفیق در برنامه ریزی و تفکیک در اجرا یک اصل مهم است  در آموزش و پرورش بخشی از تربیت، سامان داده می شود نه همه آن به همین دلیل تمام حوزه های مختلف جامعه در تربیت افراد جامعه نقش دارند.

کفاش با اشاره به اینکه خروجی سند تحول بنیادین و کار اصلی آموزش و پرورش همان تربیت است اظهاركرد : تاکید بر فعالیت های دانش آموزی و تشکل های دانش آموزی و فعالیت آنها از ضروریات است . کار را به دانش آموزان واگذار کنید تا برای آینده آماده شوند .

وی با اشاره به اینکه جوان باوری و ایجاد زمینه برای بروز اندیشه را جدی بگیریم و تقویت کنیم بیان کرد : نیازمند توسعه روابط عاطفی ، مهر و محبت و عشق و علاقه در بین دانش آموزان هستیم چرا که آگاهی دادن به کودکان برای فهمیدن ، بودن و ماندن مهم است .

معاون پرورشی و فرهنگی وزير آموزش و پرورش تصريح کرد : ادبیات ما به اندازه ای غنی است که هر چقدر آن را توسعه دهیم و فرزندانمان تکرار کنند به هدف رسیده ایم و در نتیجه بچه ها به اشعار غربی روی نمی آورند، اما زمانی که شعرهای ملی و مذهبی را گم کرده و از آن  فاصله گرفته ایم اشعار بی مصرف غرب جای آن را گرفته است.

وی ادامه داد: سیستان و بلوچستان جزء استان های بی نظیری است که دچار سلایق سیاسی در دوره های مختلف نشده و تعلیم و تربیت مدنظر مسئولان آن بوده است و  مسئولان آن با توجه به امکانات تلاش و خدمت کرده اند.

كفاش تصریح کرد : در صورتی که زبان شکر را به نسل جدید بیاموزیم در جامعه نماز هم نهادینه می شود، در غیر اینصورت افراد طلبکاری تربیت خواهند شد چراکه کلید تربیت دست ماست تا فرزندان را سپاسگزار تربیت کنیم.

وی افزود: سند تحول بنیادین 6 ساحت تربیتی را مطرح نموده است و واژه های ساحت های 6 گانه می تواند ما را به هدف برساند زیرا اگر فرد،  فقط در یک ساحت رشد کند نامتوازن خواهد بود .

کفاش بیان کرد: تشکل های دانش آموزی حیطه تربیت اجتماعی و سیاسی است و رسالت سازمان دانش آموزی نیز تربیت اجتماعی دانش آموزان است . اگر در حوزه تربیت سیاسی و اجتماعی خوب کار کنیم فرد علاوه بر مقید بودن به خود به دبیران هم احترام می گذارد و حرکات خودخواهی  پیش نمی آید.

وی گفت: افراط در ساحت علمی ، فناوری و آموزش و پرورش یعنی دوری از 5 ساحت اولیه و اگر مربیان، مدیران و والدین در تربیت به مجموع ساحت هایی که سند بنیادین به آن اشاره کرده بنگرند تربیت معقول خواهد شد.

كفاش با بیان این که باید به جوان باوری و واگذاری فعالیت ها به دانش آموزان در قالب تشکل های دانش آموزی توجه کرد، افزود: جوانان می توانند به میدان بیایند و باید کارها را به آنها سپرد، 36 هزار دانش آموز شهید نشان از جوان باوری امام (ره) است و اگر این جوان باوری نبود جمهوری اسلامی نداشتیم و تسخیر لانه جاسوسی هم انجام نمی شد

كار اصلي آموزش و پرورش، تربيت متوازن دانش آموزان بر مبناي سند تحول بنيادين است

فروش بک لینک

تلگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author