قلعه‌نویی: متاسفانه فدراسیون‌ها دنبال انتخابات هستند/ حسادت برخی به فوتبال کشور آسیب رساند

قلعه‌نویی: متاسفانه فدراسیون‌ها دنبال انتخابات هستند/ حسادت برخی به فوتبال کشور آسیب رساند
سرمربی تیم فوبتال تراکتورسازی گفت: متاسفانه فدراسیون‌ها همه دنبال انتخابات هستند و به نظرم مسئله عربستان را سرسری گرفتند.

قلعه‌نویی: متاسفانه فدراسیون‌ها دنبال انتخابات هستند/ حسادت برخی به فوتبال کشور آسیب رساند

سرمربی تیم فوبتال تراکتورسازی گفت: متاسفانه فدراسیون‌ها همه دنبال انتخابات هستند و به نظرم مسئله عربستان را سرسری گرفتند.
قلعه‌نویی: متاسفانه فدراسیون‌ها دنبال انتخابات هستند/ حسادت برخی به فوتبال کشور آسیب رساند

بک لینک label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author