قریب به 26هزارنوآموزدر طرح سنجش تاکنون مورد ارزیابی قرارگرفته اند

قریب به 26هزارنوآموزدر طرح سنجش تاکنون مورد ارزیابی قرارگرفته اند

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سیستان و بلوچستان، عليرضا نخعی اظهاركرد: سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان با هدف پیشگیری از افت تحصیلی، ساماندهي صحیح نوآموز در نظام آموزشی و شناسایی دانش آموزان دیرآموز انجام می پذیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان تصريح كرد: تعداد نوآموزان پیش بینی شده طرح سنجش در سال 95 را 48 هزار نفر عنوان كرد و افزود: از این تعداد تاکنون 25هزار و420 نفر مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

وی خاطرنشان کرد: تعداد 22 هزار و77 نفر در ارزیابی اولیه به مدارس عادی و تعداد3هزار و343 نفر نوآموز به مراحل ارزیابی تخصصی معرفی شده اند.

نخعی با بیان این نکته که در سال قبل از مجموع آمار پیش بینی شده در طرح،58 درصد مورد ارزیابی قرار گرفتند تصریح كرد: تاکنون 33 درصد آمار پیش بینی شده در سال جاری مورد ارزیابی قرار گرفته و این طرح تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت.

وی افزود: طرح ملی سنجش توسط 27 پایگاه اولیه و یک پایگاه تخصصی در22 شهرستان و منطقه در حال اجراست

قریب به 26هزارنوآموزدر طرح سنجش تاکنون مورد ارزیابی قرارگرفته اند

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سیستان و بلوچستان، عليرضا نخعی اظهاركرد: سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان با هدف پیشگیری از افت تحصیلی، ساماندهي صحیح نوآموز در نظام آموزشی و شناسایی دانش آموزان دیرآموز انجام می پذیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان تصريح كرد: تعداد نوآموزان پیش بینی شده طرح سنجش در سال 95 را 48 هزار نفر عنوان كرد و افزود: از این تعداد تاکنون 25هزار و420 نفر مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

وی خاطرنشان کرد: تعداد 22 هزار و77 نفر در ارزیابی اولیه به مدارس عادی و تعداد3هزار و343 نفر نوآموز به مراحل ارزیابی تخصصی معرفی شده اند.

نخعی با بیان این نکته که در سال قبل از مجموع آمار پیش بینی شده در طرح،58 درصد مورد ارزیابی قرار گرفتند تصریح كرد: تاکنون 33 درصد آمار پیش بینی شده در سال جاری مورد ارزیابی قرار گرفته و این طرح تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت.

وی افزود: طرح ملی سنجش توسط 27 پایگاه اولیه و یک پایگاه تخصصی در22 شهرستان و منطقه در حال اجراست

قریب به 26هزارنوآموزدر طرح سنجش تاکنون مورد ارزیابی قرارگرفته اند

باشگاه خبری ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author