فیلم/ جدیدترین تصاویر فارس از عملیات پاکسازی فلوجه

فیلم/ جدیدترین تصاویر فارس از عملیات پاکسازی فلوجه
عملیات پاکسازی مناطق آزاد شده فلوجه توسط ارتش و نیروهای مقاومت عراق در حال انجام است.

فیلم/ جدیدترین تصاویر فارس از عملیات پاکسازی فلوجه

عملیات پاکسازی مناطق آزاد شده فلوجه توسط ارتش و نیروهای مقاومت عراق در حال انجام است.
فیلم/ جدیدترین تصاویر فارس از عملیات پاکسازی فلوجه

هنر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author