فلسفه تشکیل مدارس غیردولتی، افزایش کیفیت و پیشرفت در نظام آموزشی کشور است

فلسفه تشکیل مدارس غیردولتی، افزایش کیفیت و پیشرفت در نظام آموزشی کشور است

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از کردستان، مجتبی زینی وند در همایش یکروزه مدیران و موسسین مدارس غیردولتی که در باشگاه فرهنگیان سنندج برگزار شد؛ با اشاره به مدارس غیردولتی استان نسبت به مدارس دولتی، بر تشکیل کار گروه ویژه و تحلیل کارشناسانه جهت شناسایی تنگنا ها و رفع موانع توسط مسئولین آموزش و پرورش تاکید کرد و با بیان اینکه موسسین مدارس غیر دولتی با هدف خدمت به نظام آموزش و پرورش این مدارس و مراکز را تاسیس کرده اند؛ از موسسین خواست در راس برنامه های مدارس قرار گرفته و ابداع و نوآوری را سرلوحه کارهای خود قرار دهند.

وی با انتقاد از اظهار نظرهای غیر منصفانه در خصوص تشکیل مدارس و مراکز غیر دولتی، به کارگیری نیروهای جوان، بازنشسته های بی انگیزه و اقوام، پایین بودن نمرات دانش آموزان را از دلایل این قضاوت های سطحی عنوان کرد.

مدیرکل مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: با وجود محدودیت ها و موانع پیش روی مدارس غیر دولتی، در خصوص جذب نیروی انسانی و دانش آموز، خوشبختانه، دانش آموزان مدارس غیر دولتی در بیشتر زمینه های علمی توانسته اند رتبه های برتر کسب کنند.

فلسفه تشکیل مدارس غیردولتی، افزایش کیفیت و پیشرفت در نظام آموزشی کشور است

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از کردستان، مجتبی زینی وند در همایش یکروزه مدیران و موسسین مدارس غیردولتی که در باشگاه فرهنگیان سنندج برگزار شد؛ با اشاره به مدارس غیردولتی استان نسبت به مدارس دولتی، بر تشکیل کار گروه ویژه و تحلیل کارشناسانه جهت شناسایی تنگنا ها و رفع موانع توسط مسئولین آموزش و پرورش تاکید کرد و با بیان اینکه موسسین مدارس غیر دولتی با هدف خدمت به نظام آموزش و پرورش این مدارس و مراکز را تاسیس کرده اند؛ از موسسین خواست در راس برنامه های مدارس قرار گرفته و ابداع و نوآوری را سرلوحه کارهای خود قرار دهند.

وی با انتقاد از اظهار نظرهای غیر منصفانه در خصوص تشکیل مدارس و مراکز غیر دولتی، به کارگیری نیروهای جوان، بازنشسته های بی انگیزه و اقوام، پایین بودن نمرات دانش آموزان را از دلایل این قضاوت های سطحی عنوان کرد.

مدیرکل مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: با وجود محدودیت ها و موانع پیش روی مدارس غیر دولتی، در خصوص جذب نیروی انسانی و دانش آموز، خوشبختانه، دانش آموزان مدارس غیر دولتی در بیشتر زمینه های علمی توانسته اند رتبه های برتر کسب کنند.

فلسفه تشکیل مدارس غیردولتی، افزایش کیفیت و پیشرفت در نظام آموزشی کشور است

شهر خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author