فعالیت 206 مدرسه ابتدایی با جمعیتی کمتر از 20دانش آموز در استان

فعالیت 206 مدرسه ابتدایی با جمعیتی کمتر از 20دانش آموز در استان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی  وزارت آموزش وپرورش  به نقل ازاستان چهار محال وبختیاری ،بهروز امیدی اظهار کرد: این مدارس در راستای عدالت آموزشی در مناطق مختلف استان و بالا بردن ضریب پوشش تحصیلی در مقطع ابتدایی تشکیل شده است.

امیدی افزود:ازاین  تعداد206 مدرسه ابتدایی 39مدرسه زیر پنج دانش آموز، 103مدرسه 6تا 10 دانش آموز و 64مدرسه11تا 15 دانش آموز دارند.

وی تصریح کرد: هم اکنون یکهزار و 9مدرسه ابتدایی در استان در قالب 4هزار و 562کلاس درس فعال است که از این تعداد چهار هزار و 160کلاس دولتی و 402غیردولتی است.

مدیرکل آموزش وپرورش چهارمحال وبختیاری ، تعداد دانش آموزان مقطع ابتدایی استان را 95 هزار و 431 دانش آموز عنوان کرد و افزود: 92درصد دانش آموزان مقطع ابتدایی استان در مدارس دولتی مشغول تحصیل هستند.

امیدی  با اشاره به کمبود400نفر نیروی انسانی در مقطع ابتدایی به عنوان یکی از مشکلات مهم  استان،گفت: برای آغاز سال تحصیلی جدید این کمبود را با بکارگیری نیروهای حق التدریس پیش دبستانی، جذب نیروهای مازاد آموزش متوسطه و ارائه آموزش و نیروهای بازنشسته و استفاده از معلمان در نوبت مخالف پوشش داده شد.

فعالیت 206 مدرسه ابتدایی با جمعیتی کمتر از 20دانش آموز در استان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی  وزارت آموزش وپرورش  به نقل ازاستان چهار محال وبختیاری ،بهروز امیدی اظهار کرد: این مدارس در راستای عدالت آموزشی در مناطق مختلف استان و بالا بردن ضریب پوشش تحصیلی در مقطع ابتدایی تشکیل شده است.

امیدی افزود:ازاین  تعداد206 مدرسه ابتدایی 39مدرسه زیر پنج دانش آموز، 103مدرسه 6تا 10 دانش آموز و 64مدرسه11تا 15 دانش آموز دارند.

وی تصریح کرد: هم اکنون یکهزار و 9مدرسه ابتدایی در استان در قالب 4هزار و 562کلاس درس فعال است که از این تعداد چهار هزار و 160کلاس دولتی و 402غیردولتی است.

مدیرکل آموزش وپرورش چهارمحال وبختیاری ، تعداد دانش آموزان مقطع ابتدایی استان را 95 هزار و 431 دانش آموز عنوان کرد و افزود: 92درصد دانش آموزان مقطع ابتدایی استان در مدارس دولتی مشغول تحصیل هستند.

امیدی  با اشاره به کمبود400نفر نیروی انسانی در مقطع ابتدایی به عنوان یکی از مشکلات مهم  استان،گفت: برای آغاز سال تحصیلی جدید این کمبود را با بکارگیری نیروهای حق التدریس پیش دبستانی، جذب نیروهای مازاد آموزش متوسطه و ارائه آموزش و نیروهای بازنشسته و استفاده از معلمان در نوبت مخالف پوشش داده شد.

فعالیت 206 مدرسه ابتدایی با جمعیتی کمتر از 20دانش آموز در استان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author