فصل جدیدی از علاء‌الدین/ این قسمت: زورآزمایی شورای تامین با غول چراغ جادو

فصل جدیدی از علاء‌الدین/ این قسمت: زورآزمایی شورای تامین با غول چراغ جادو
2 سال از تخریب نمادین علاء‌الدین می‌گذرد. هنوز هم کار به جایی نرسیده و هر دفعه فصل جدیدی از داستان این پاساژ باز می شود. شهرداری و شورا و … مصمم به تخریب بودند و فرمانداری تهران طی نامه ای خواستار توقف تخریب شد و در نهایت مسئولان مربوطه این بار برای تخریب دست به دامن شورای تامین شدند.

فصل جدیدی از علاء‌الدین/ این قسمت: زورآزمایی شورای تامین با غول چراغ جادو

2 سال از تخریب نمادین علاء‌الدین می‌گذرد. هنوز هم کار به جایی نرسیده و هر دفعه فصل جدیدی از داستان این پاساژ باز می شود. شهرداری و شورا و … مصمم به تخریب بودند و فرمانداری تهران طی نامه ای خواستار توقف تخریب شد و در نهایت مسئولان مربوطه این بار برای تخریب دست به دامن شورای تامین شدند.
فصل جدیدی از علاء‌الدین/ این قسمت: زورآزمایی شورای تامین با غول چراغ جادو

ایمو

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author