فرهنگ ایثار و شهادت عامل اصلی زنده ماندن جامعه و حرکت رو به رشد کشور به سمت استقلال و توسعه همه جانبه است

فرهنگ ایثار و شهادت عامل اصلی زنده ماندن جامعه و حرکت رو به رشد کشور به سمت استقلال و توسعه همه جانبه است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گلستان گلستان، محمد رضا وطني در یادواره 600 دانش آموز و فرهنگی شهید استان گلستان در آستانه امام زاده عبدالله گرگان خاطر نشان کرد: مراسم امروز،تجدید پیمان با آرمان های امام راحل و شهدا است.در هیچ مکتبی مانند اسلام، موضوع جهاد مطرح نشده و شناساندن آن به نسل آینده ساز جامعه از وظایف نظام تعلیم و تربیت است.

وی افزود: تاریخ انبیاء نشان میدهد همیشه ستمگران و زورگویان برای حفظ منافع استعماری خود مقابل پیامبران ایستاده اند.از همین رو جهاد به عنوان یک عامل مقدس در برابر زیاده خواهی های مستکبرین از سوی مکتب الهی مطرح شده است.

وطني در تشریح انواع جهاد گفت: در جهاد مقدماتی،کسانی که در راه آزادی انسان ها به عنوان یک نعمت الهی شهید می شوند،همانند شهدای قبل از پیروزی انقلاب، شهدای جنگ تحمیلی که در راستای جهاد دفاعی قرار گرفته اند،شهدایی که امروز در دفاع از مظلومین در کشورهای مسلمان مانند سوریه و عراق به شهادت می رسند در دسته جهاد مظلومین قرار می گیرند و نهایتاً جهاد در راه مبارزه با شرک و بت پرستی است.

فرهنگ ایثار و شهادت عامل اصلی زنده ماندن جامعه و حرکت رو به رشد کشور به سمت استقلال و توسعه همه جانبه است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گلستان گلستان، محمد رضا وطني در یادواره 600 دانش آموز و فرهنگی شهید استان گلستان در آستانه امام زاده عبدالله گرگان خاطر نشان کرد: مراسم امروز،تجدید پیمان با آرمان های امام راحل و شهدا است.در هیچ مکتبی مانند اسلام، موضوع جهاد مطرح نشده و شناساندن آن به نسل آینده ساز جامعه از وظایف نظام تعلیم و تربیت است.

وی افزود: تاریخ انبیاء نشان میدهد همیشه ستمگران و زورگویان برای حفظ منافع استعماری خود مقابل پیامبران ایستاده اند.از همین رو جهاد به عنوان یک عامل مقدس در برابر زیاده خواهی های مستکبرین از سوی مکتب الهی مطرح شده است.

وطني در تشریح انواع جهاد گفت: در جهاد مقدماتی،کسانی که در راه آزادی انسان ها به عنوان یک نعمت الهی شهید می شوند،همانند شهدای قبل از پیروزی انقلاب، شهدای جنگ تحمیلی که در راستای جهاد دفاعی قرار گرفته اند،شهدایی که امروز در دفاع از مظلومین در کشورهای مسلمان مانند سوریه و عراق به شهادت می رسند در دسته جهاد مظلومین قرار می گیرند و نهایتاً جهاد در راه مبارزه با شرک و بت پرستی است.

فرهنگ ایثار و شهادت عامل اصلی زنده ماندن جامعه و حرکت رو به رشد کشور به سمت استقلال و توسعه همه جانبه است

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author