فراخوان جوایز بین‌المللی سوادآموزی در سال 2016

فراخوان جوایز بین‌المللی سوادآموزی در سال 2016

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از مركز امور بين الملل و مدارس خارج ازكشور، این جایزه‌ها که شامل جایزه سوادآموزی کینگ سجونگ و جایزه کنفوسیوس برای سوادآموزی هستند، هرسال به یک موضوع اختصاص یافته‌اند و موضوع این جوایز برای سال 2016، «نوآوری در سوادآموزی» اعلام شده است.

محور اصلی فعالیت‌ها برای احراز این جوایز شامل جایزه کینگ سجونگ جهت سوادآموزی در محیط‌های چندزبانه، جایزه کنفسیوس برای بزرگسالان مناطق روستایی و جوانان بازمانده از تحصیل، به ویژه زنان و دختران می باشد.

طرح‌های واجد شرایط شرکت در این برنامه باید باعث ارتقای سوادآموزی شوند، حداقل به مدت سه سال کار نوآورانه‌ای در زمینه سوادآموزی انجام داده باشند و طی مدت پنج سال گذشته در برنامه جوایز سوادآموزی برنده نشده باشند.

معیارهایی که برای سنجش توانمندی طرح‌ها در نظر گرفته می‌شود؛ شامل ارتباط و انسجام موضوعی، کیفیت آموزش و یادگیری، اثربخشی ، نوآور بودن و پایداری طرح است.

گفتنی است؛ علاقه‌مندان و واجدین شرایط شرکت در این فراخوان ، می توانند همراه با فرم معرفی تکمیل شده و سایر مدارک لازم حداکثر تا تاریخ 25 تیرماه 1395، به کمیسیون ملی یونسکو در ایران مراجعه کنند.

فراخوان جوایز بین‌المللی سوادآموزی در سال 2016

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از مركز امور بين الملل و مدارس خارج ازكشور، این جایزه‌ها که شامل جایزه سوادآموزی کینگ سجونگ و جایزه کنفوسیوس برای سوادآموزی هستند، هرسال به یک موضوع اختصاص یافته‌اند و موضوع این جوایز برای سال 2016، «نوآوری در سوادآموزی» اعلام شده است.

محور اصلی فعالیت‌ها برای احراز این جوایز شامل جایزه کینگ سجونگ جهت سوادآموزی در محیط‌های چندزبانه، جایزه کنفسیوس برای بزرگسالان مناطق روستایی و جوانان بازمانده از تحصیل، به ویژه زنان و دختران می باشد.

طرح‌های واجد شرایط شرکت در این برنامه باید باعث ارتقای سوادآموزی شوند، حداقل به مدت سه سال کار نوآورانه‌ای در زمینه سوادآموزی انجام داده باشند و طی مدت پنج سال گذشته در برنامه جوایز سوادآموزی برنده نشده باشند.

معیارهایی که برای سنجش توانمندی طرح‌ها در نظر گرفته می‌شود؛ شامل ارتباط و انسجام موضوعی، کیفیت آموزش و یادگیری، اثربخشی ، نوآور بودن و پایداری طرح است.

گفتنی است؛ علاقه‌مندان و واجدین شرایط شرکت در این فراخوان ، می توانند همراه با فرم معرفی تکمیل شده و سایر مدارک لازم حداکثر تا تاریخ 25 تیرماه 1395، به کمیسیون ملی یونسکو در ایران مراجعه کنند.

فراخوان جوایز بین‌المللی سوادآموزی در سال 2016

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author