«فارس» و «جوان» پرچم‌دار مبارزه با فساد رحیمی/ برای دوری از خفقان نیازمند نقد منصفانه هستیم

«فارس» و «جوان» پرچم‌دار مبارزه با فساد رحیمی/ برای دوری از خفقان نیازمند نقد منصفانه هستیم
مدیرعامل خبرگزاری فارس با اشاره به سیره مقام معظم رهبری در نقد گفت: ایشان خود را به جای یک جوان بیکار می‌گذارند و بحران اشتغال را نقد کرده اما در عین حال اقدامات مثبت را نیز ذکر می‌کنند؛ ما نیز در نقد نباید انصاف را فراموش کنیم.

«فارس» و «جوان» پرچم‌دار مبارزه با فساد رحیمی/ برای دوری از خفقان نیازمند نقد منصفانه هستیم

مدیرعامل خبرگزاری فارس با اشاره به سیره مقام معظم رهبری در نقد گفت: ایشان خود را به جای یک جوان بیکار می‌گذارند و بحران اشتغال را نقد کرده اما در عین حال اقدامات مثبت را نیز ذکر می‌کنند؛ ما نیز در نقد نباید انصاف را فراموش کنیم.
«فارس» و «جوان» پرچم‌دار مبارزه با فساد رحیمی/ برای دوری از خفقان نیازمند نقد منصفانه هستیم

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author